Advertisement

SHARE

“บางคนรู้สึกผิดที่ลาหยุดในขณะที่คนอื่นต้องทำงาน ก็เลยทำงานกันต่อไปโดยไม่ใช้สิทธิ์ลาหยุด” ความคิดของมนุษย์งานสิงคโปร์ที่ทุ่มเทให้กับงานแม้จะได้สิทธิ์ลาหยุดไม่อััน

นโยบายลาหยุดกี่วันก็ได้แล้วยังได้เงินเดือนด้วยฟังดูเหมือนความฝันของพนักงาน น่าจะเป็นโยบายที่ทำให้พนักงานดีใจและอยากใช้สิทธิ์นั้น แต่ที่สิงคโปร์กลับไม่เป็นอย่างที่คาดแถมผลลัพธ์ยังออกมาในทางตรงกัน

SGAG บริษัทด้านเว็บไซต์ เริ่มลองใช้นโยบายหยุดกี่วันก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อปี 2558 แต่เพียงปีเดียวก็ต้องกลับมาใช้นโยบายเดิมที่ให้พนักงานลาหยุดได้ปีละ 21 วันตามเกณฑ์ทั่วไปเพราะพนักงานส่วนใหญ่เลือกไม่หยุด

Karl Mak ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเคยอยากสร้างวัฒนธรรมที่พนักงานสามารถมีเวลาพบปะสังสรรค์ ทำกิจกรรมหรืองานอดิเรก แสวงหาแรงบันดาลใจใหม่ ๆ นอกเหนือจากงาน รวมถึงลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยจากความเหนื่อยล้า แต่ปรากฏว่านโยบายลาได้ไม่อั้นนี้กลับให้ผลลัพธ์ในทางตรงกันข้าม เพราะกลายเป็นว่าไม่มีใครยอมหยุดแถมยังกลับรู้สึกเหมือนถูกกดดันให้ต้องทุ่มเททำงานหนักกว่าเดิม “บางคนรู้สึกผิดที่ลาหยุดในขณะที่คนอื่นต้องทำงาน บางคนเกรงใจที่เพื่อนร่วมงานต้องมาสานต่องานให้หากตัวเองลาหยุดไป หรือไม่ก็กลัวถูกมองว่าเป็นคนไม่ทุ่มเทกับงาน เอาเปรียบคนอื่น ก็เลยทำงานกันต่อโดยไม่ใช้สิทธิ์ลาหยุด”

Fixx Digital บริษัทออกแบบเว็บไซต์ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เริ่มใช้นโยบายหยุดไม่อั้นเมื่อปี 2558 และผลลัพธ์ที่ได้กลับเป็นการสร้างปัญหา Darren Lim ผู้อำนวยการจัดการของบริษัทบอกว่า “สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่ทำงานหนักสุดและเป็นคนที่เราอยากให้ลาหยุดที่สุดกลับใช้วันหยุดน้อยที่สุด ส่วนคนที่ไม่ค่อยได้ทำงานกลายเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มใช้สิทธิ์ลาหยุดมากกว่า มันเป็นเหมือนนโยบายในฝันแต่เอามาปฏิบัติใช้จริงไม่ได้” ทางบริษัทจึงปรับกฎใหม่ให้ใช้สิทธิ์นี้ได้เฉพาะคนที่ทำงานอย่างน้อย 1 ปีและมีผลการทำงานดีเท่านั้น

Martin Gabriel จากบริษัทให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล มองว่าจริง ๆ แล้วทางออกไม่ได้อยู่ที่นโยบายหยุดกี่วันก็ได้ แต่ควรเป็นการคิดหาทางสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงานมากกว่า

 

ที่มา ChannelnewsAsia

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...