Advertisement

SHARE

ชาวพะเยา เชื่อมั่นว่า การค้าตามแนวชายแดนไทย-ลาว จะดีขึ้น หลังจาก ครม.อนุมัติให้ จุดผ่อนปรน “บ้านฮวก” เป็นด่านถาวร ผลจากการต่อสู้ของคนในพื้นที่มานานเกือบ 40 ปี

วันที่ 1 ส.ค. หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือสมช. เสนอยกระดับ จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร เมื่อวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา ทำให้ชาวพะเยา และชาวอำเภอภูซางปลื้มใจอย่างยิ่ง เพราะได้พยายามผลักดันให้จุดผ่นปรนบ้านฮวก เป็นด่านถาวรมาเกือบ 40 ปี ตั้งแต่ อ.พะเยา แยกออกจากเชียงราย มาเป็นจังหวัดพะเยา จังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย

นายโกวิท ไชยเมือง ประธานชมรมพ่อค้าเชียงคำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา หนึ่งในแกนนำที่ต่อสู้ขอเปิดจุดผ่อนปรนบ้านฮวก ให้เป็นด่านถาวร ตั้งแต่สมัยที่ อ.ภูซาง ยังเป็น ต.ภูซาง ในอ.เชียงคำ ได้เปิดเผยว่า รู้สึกมีความสุขมาก เพราะที่ผ่านมาทุกภาคส่วนในจ.พะเยาพยายามต่อสู้ เรียกร้อง ผลักดัน เพื่อให้จุดผ่อนปรนแห่งนี้ เป็นด่านถาวรมาเกือบ 40 ปี จากนี้ทุกภาคส่วนใน จ.พะเยา ก็ต้องปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านทั้งการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ก่อนหน้านี้ นายโกวิท เปิดเผยว่า มีกลุ่มนายทุนนอกพื้นที่พยายามเข้ามากว้านซื้อที่ดิน หรือสอบถามเพื่อประเมินราคา จากกระแสของการผลักดันเปิดด่านบ้านฮวก และพบว่า ในปี 2559 ที่ดินในพื้นที่บ้านฮวก มีราคาสูงขึ้นถึงไร่ละ 1 ล้านบาท และมีแนวโน้มที่ราคาที่ดินจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ ด่านชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา ประมาณ 100 กิโลเมตร ตามถนนสาย พะเยา-จุน-เชียงคำ-ภูซาง บ้านฮวกเป็นประตูเข้าสู่แขวงไชยะบุรี  สปป.ลาว ก่อนเข้าไปสู่หลวงพระบางสภาพพื้นที่ชายแดนส่วนใหญ่เป็นภูเขา อากาศดีมากเย็นสบาย และมีช่องทางธรรมชาติที่เหมาะสมกับการค้าชายแดน ซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนทั้งสองประเทศใช้เป็นเส้นทางสัญจรเข้า-ออก คือ “กิ่วหก” เส้นทางจากด่านบ้านฮวกไปหลวงพระบาง แม้เป็นภูเขา แต่ไม่สูงชัน และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังมณฑลยูนนาน ประเทศจีน และผ่านซำเหนือ เมืองเอกของแขวงหัวพัน ต่อไปยังประเทศเวียดนามได้ด้วย

ขณะที่ การจะขนสินค้าไทย-ลาว-จีน  ทาง ถนน R3A  ที่ผ่านด่านบ้านฮวก ไม่จำเป็นต้องเข้าด่านเชียงของ เพราะเข้าที่ด่านบ้านฮวก ผ่านเชียงคำ เข้าพะเยา ถือว่าใกล้สุด และจากเมืองคอบ สปป.ลาว สามารถเดินทางด้วยเรือได้เพียง 1 วันเท่านั้น

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...