Advertisement

SHARE

ภายหลังมีปัญหาการลาออกของบุคลากรระดับสูงในมหาวิทยาลัย จากประกาศของ ป.ป.ช. กำหนดตำแหน่งผู้มีหน้าที่ ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน รมว.ศธ.จึงขอให้ทุกคนใจเย็น อย่าเพิ่งลาออก ทุกฝ่ายกำลังหาทางแก้ไข 

วันที่ 6 พ.ย. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ในที่ประชุมรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น หลังจากมีประกาศ ป.ป.ช. ในการให้สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน ทำให้มีการลาออกของกลุ่มบุคคลบางส่วน ที่ส่วนใหญ่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาจากภาคเอกชนในสภาของระดับมหาวิทยาลัยและระดับอาชีวศึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้คนที่กำลังจะลาออกใจเย็นๆ อย่างเพิ่งลาออก เนื่องจากตอนนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังช่วยกันหาทางออก โดยทาง ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบปัญหาและกำลังดูข้อกฎหมาย พร้อมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทาง นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก็อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือถึง ป.ป.ช. เพื่อทบทวนเรื่องดังกล่าว ต้องดูว่าสามารถดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหน

ขณะที่ รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ CHES ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว เห็นด้วยกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ในการให้สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีกลไกหลักในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน และการบริหารงบประมาณภายในมหาวิทยาลัย

โดยมองว่าการแจ้งบัญชีทรัพย์สินจะสามารถทำให้หน่วยงานโปร่งใส ซึ่งบุคคลที่กลัวการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน คือกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ มีวาระซ่อนเร้น ในเมื่อตัดสินใจเดินทางในสายนี้แล้ว ต้องมีการตรวจสอบเหมือนหน่วยงานข้าราชการทั่วไป โดยตนเองก็เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมเสมอหากมีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ข้อมูลจาก เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ระบุอีกว่า แต่ละมหาวิทยาลัยที่กำกับดูแลโดยรัฐ ได้รับงบประมาณแผ่นดินมหาศาล ตั้งแต่หลัก 300 ล้านบาท ถึง 10,000 ล้านบาท ยังไม่รวมกับเงินรายได้ และการตรวจสอบอธิการบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัยในปัจจุบันที่เป็นไปได้ยาก โดยส่วนใหญ่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะมีประมาณ 21 คน แบ่งเป็นบุคคลภายนอก ที่ส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชน 11 คน และที่เหลือมาจากการเลือกตั้งประมาณ 10 คน

ทางกลุ่มศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ CHES จะนำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ยื่นให้ ป.ป.ช.ในวันพรุ่งนี้เช้า หลักๆ คือ สนับสนุนให้ดำเนินการกำหนดให้นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 พ.ศ.2561 โดยจะมีข้อเพิ่มเติมในการพิจารณาตรวจสอบรองธิการบดีและคณบดีด้วย

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...