Advertisement

SHARE

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการรับมือภัยแล้ง ขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงใน 5 ภูมิภาค

วันที่ 4 มี.ค.2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด รวมถึงข้าราชการของกระทรวงในทุกพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มภัยแล้งและวางมาตรการรับมือภัยแล้งปี 2562 ซึ่งมีนักวิชาการคาดการณ์ว่า ภัยแล้งปีนี้เกิดภาวะช่วงภัยแล้งยาวนานกว่าปี 2557-2558 และสภาพอากาศปีนี้เป็นภาวะเอลนีโญ โดยนายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรมชลประทานยืนยันปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศ มีน้ำใช้การได้ 24,095 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเพียงพอใช้ได้ถึงเดือน พ.ค.และสำรองไว้ต้นฤดูฝนบางส่วน

ขณะที่เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2562 พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เขตชลประทานให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และปลูกพืชใช้น้ำน้อย ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานให้เร่งส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจความต้องการและวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำ 5 ภูมิภาค และจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 12 หน่วยปฏิบัติการ เพื่อออกปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือประชาชนครอบคลุม 25 ลุ่มน้ำหลัก ในพื้นที่ 77 จังหวัด ตั้งแต่ 1 มี.ค. – 31 ต.ค.2562 เพื่อป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง เติมน้ำต้นทุนเขื่อน บรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า และยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...