Advertisement

SHARE

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. ส่งหนังสือให้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ทบทวนเรื่องการแต่งชุดไปรเวท หวั่นส่งผลกระทบตามมาภายหลัง

วันนี้ (9 ม.ค.62) นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเผย กรณีที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อนุญาตให้นักเรียนมัธยมแต่งกายชุดไปรเวทมาโรงเรียนได้ทุกวันอังคาร ตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียน ว่าได้ส่งหนังสือไปสอบถามทางโรงเรียนหลังเป็นกระแสข่าว โดยขอให้โรงเรียนทำข้อชี้แจง พร้อมพิจารณา ทบทวน ทั้งเรื่องของความเหมาะสม และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

สิ่งที่คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นห่วงคื่อเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย และถึงแม้จะเป็นโรงเรียนเอกชน แต่ระเบียบเรื่องการแต่งกายก็ยังต้องยึดตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 เช่นเดียวกับโรงเรียนรัฐ
โดยการส่งหนังสือถึงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนครั้งนี้ นายชลำ ยืนยันว่า ไม่ได้เป็นการสั่งห้าม เพียงแต่ต้องการรับทราบถึงเหตุผลและแนวทางของโรงเรียนเท่านั้น

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...