Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ –  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ต้องกักเพื่อรอการส่งกลับและผู้ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (20 ต.ค.60) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลตำรวจโทสุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต จำนวน 10 ประเทศ จัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ต้องกักเพื่อรอการส่งกลับ จำนวน 619 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมทั้งจัดอาหารเสริมและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิง ซึ่งเป็นเด็กอายุระหว่าง 3 ถึง 12 ปี จำนวน 20 คน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน

โดยผู้ต้องกักที่รอการผลักดันกลับประเทศในความรับผิดชอบของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในขณะนี้ ส่วนใหญ่เป็นความผิดเกี่ยวกับการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และอยู่ในราชอาณาจักรเกินกฎหมายกำหนด และมีบางกลุ่มเป็นผู้กระทำผิดที่รอการส่งตัวไปดำเนินคดียังประเทศที่ร้องขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน

โดยผู้ต้องกักบางส่วนยังอยู่ในขั้นตอนการประสานทางกฎหมายและประเทศต้นทางที่จะรับผลักดันกลับไป ซึ่งส่วนนี้ขึ้นอยู่กับคดีความของแต่ละบุคคลว่าจะแล้วเสร็จเร็วมากน้อยแค่ไหน ส่วนกลุ่มผู้ต้องกักที่รอการส่งตัวไปประเทศที่สาม เช่น กลุ่มชาวซีเรีย ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง UNHCR หรือแม้แต่ประเทศที่สามที่ต้องยืนยันการรับผู้ต้องกักไว้ในประเทศด้วย

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...