Advertisement

SHARE

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้กำหนดวันสอบ GAT/PAT สำหรับนักเรียนที่จะสอบเก็บคะแนนเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 23-26 ก.พ.2562 ซึ่งตรงกันวันเลือกตั้งวันที่ 24 ก.พ.2562 


โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดวันที่ 24 ก.พ. 2544 หรือก่อนหน้านั้น) ซึ่งอาจจะมีนักเรียนบางคนที่อายุถึงเกณฑ์เลือกตั้งแล้ว ถ้าหากวันสอบและวันเลือกตั้งซ้อนทับกัน ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้
โดยเหตุการณ์ในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2556 ซึ่งวันสอบ GAT/PAT ไปตรงกับวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จนต้องเลื่อนเวลาสอบในช่วงบ่าย เพื่อให้นักเรียนที่เข้าสอบสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...