Advertisement

SHARE

กระทรวงสาธารณสุข ออก 5 มาตรการรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 กำชับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด ชี้ถ้าถึง “ค่าวิกฤต” อำนาจอยู่ที่ “ผู้ว่าฯ” ประกาศใช้ พรบ.สาธารณสุข

วันที่ 25 ม.ค. นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กทม.และปริมณฑลยังมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สธ.ได้ออกมาตรการเน้นหนักให้จังหวัดในเขตปริมณฑล พร้อมดำเนินการ 5 มาตรการ ได้แก่

1.ติดตามสถานการณ์ ประเมินความเสี่ยง กลุ่มเสี่ยง พื้นที่เสี่ยงทุกวัน

2.เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น หอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด หากเจ็บป่วยเฉียบพลันรีบไปพบแพทย์

3.สื่อสารแจ้งเตือนประชาชน พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตน

4.ลงพื้นที่ให้ความรู้ สร้างความตระหนักเรื่องฝุ่นและการป้องกันตนเองในกลุ่มเสี่ยงในสถานที่ต่างๆ ได้แก่ โรงเรียน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งเผยแพร่สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM 2.5 ให้กับประชาชนในทุกช่องทาง

5.เตรียมความพร้อมสถานพยาบาล จัดคลินิกเฉพาะโรค และจัดสายด่วนให้คำปรึกษา

“ได้สั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ได้รับผลกระทบติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เฝ้าระวังดูแลสุขภาพประชาชนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทำงานเชิงรุกออกให้คำแนะนำวิธีการป้องกันตนเอง ผ่านสื่อทุกช่องทาง ทั้งสื่อหลักและสื่อโซเชียล กรณีปริมาณฝุ่นสูงขึ้นจนถึงค่าวิกฤต จำเป็นต้องนำ พ.ร.บ.สาธารณสุขมาใช้ จะอยู่ในอำนาจการตัดสินใจของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการประกาศหยุดเรียน การงดกิจกรรมออกกำลังกายกลางแจ้งให้อยู่ในดุลยพินิจของพื้นที่” นพ.สุขุม กล่าว

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร. 1422 หรือติดตามข้อมูลการดูแลตนเองจากเว็บไซต์กรมอนามัย www.anamai.moph.go.th คลิ๊กที่หัวข้อ “ภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5”

 

ที่มา Thaigov.

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...