Advertisement

SHARE

จากกรณีที่ “น้องเล็ก” เพชรมงคล ส.วิไลทอง หรือ ด.ช.อนุชา ทาสะโก อายุ 13 ปี นักมวยเด็ก เสียชีวิตจากสาเหตุเลือดคั่งในสมอง หลังขึ้นชกมวยแพ้น็อกคาเวที ทำให้สังคมพูดถึงในเรื่องผลกระทบทางร่างกายของเด็ก และในเรื่องของ พ.ร.บ.กีฬามวย พ.ศ. 2542 เกี่ยวกับกฎหมายการจำกัดอายุเด็กที่จะสามารถขึ้นเวทีชกมวยได้

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลวิจัยพบว่า 69% ของนักมวยเด็กที่ขึ้นชกแข่งขันจะมีความผิดปกติทางสมอง เนื่องจาก 1.มีเลือดออกในสมองจากการถูกชกที่หัว ทำให้มีธาตุเหล็กสะสมซึ่งเป็นสารพิษต่อเนื้อสมอง 2.เซลล์สมองและใยประสาทฉีกขาด ทำให้สมองไม่สามารถสั่งการได้ตามปกติ 3.การทำงานของสมองด้านความทรงจำลดลง อาจนำไปสู่อาการบกพร่องทางปัญญา หรือภาวะสมองเสื่อมได้ และอาจส่งผลกระทบไปถึงการป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์และพาร์กินสัน เพราะได้รับความกระทบกระเทือนมาเป็นระยะเวลานาน

นอกจากนี้ยังพบว่า ระดับสติปัญญา (IQ) ของเด็กที่ชกมวยมากกว่า 5 ปีจะต่ำกว่าปกติ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 84 คะแนน ซึ่งคะแนนระหว่าง 80-89 คะแนน จะสามารถเรียนจบระดับมัธยมปลายเท่านั้น ส่วนเด็กทั่วไปที่ไม่ได้ชกมวย ปกติแล้วไอคิวจะอยู่ที่ 90-110 คะแนน ซึ่งสามารถเรียนจบระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีได้ อีกทั้งยังพบว่า การชกมวยของเด็กยังส่งผลกระทบต่อข้อต่อกระดูก ซึ่งแพทย์ระบุว่า เด็กที่มีอายุ 0-14 ปี ต้องอาศัยข้อต่อกระดูกต่างๆ ของร่างกายในการเจริญเติบโต แต่ถ้าหากได้รับการกระทบกระเทือนมาก ก็อาจส่งผลกระทบทำให้ตัวเตี้ยกว่าเด็กทั่วไปอีกด้วย

จากงานวิจัยของ ดร.ฟาติล แทนริเวอร์ดิ จากมหาวิทยาลัยแพทย์ Erciyes ในตุรกี ศึกษาจากนักมวยที่แขวนนวมแล้ว ก็พบอีกว่า นักมวยเหล่านี้มีความเสี่ยงพบต่อมใต้สมองทำงานผิดปกติ โดยจากนักมวย 61 คน มี 9 คนที่ฮอร์โมนเจริญเติบโตทำงานผิดปกติ ส่งผลทำให้ร่างกายหมดแรงง่าย มีความจำไม่ดี เข้าสังคมได้ยาก และเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า โดยงานศึกษาชิ้นนี้ยังพบว่า นักมวย 8% ขาดฮอร์โมน ACTH ซึ่งทำหน้าที่จัดการการสร้างฮอร์โมนอื่น ๆ ซึ่งพบความผิดปกติในนักมวยมากกว่าคนทั่วไป

ส่วนการผลักดันให้มีการปรับแก้กฎหมาย พ.ร.บ.กีฬามวย พ.ศ. 2542 ล่าสุด วันที่ 14 พ.ย. 2561 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ทางกระทรวงฯ รับข้อเสนอและร่างแก้ไข พ.ร.บ.มวย พ.ศ.2542 ของ สนช. แล้ว โดยในร่างแก้ไขนี้มีการกำหนดเกณฑ์อายุของเยาวชนที่จะเข้าแข่งขันกีฬามวย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอร่างจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยจะเร่งเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้เร็วที่สุด

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...