Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ – สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระราชทานพรปีใหม่ 2561 ขอให้ชาวไทยมีความสุข กำลังกาย-ใจ สติปัญญาแจ่มใส

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 20.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ความว่า

“บัดนี้ ถึงวาระดิถี ขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ ส่งความปรารถนาดี และอำนวยพรแก่ทุกๆ ท่าน ให้มีความสุข ความเจริญ ให้มีกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญาที่แจ่มใส เข้มแข็ง ตลอดจนประสบแต่ความสุข ความเจริญอันเป็นมงคลยิ่งๆ ขึ้นไป

ในรอบปีที่แล้ว บ้านเมืองของเราได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง ดังที่ท่านทั้งหลายก็คงจะตระหนักทราบดีอยู่แล้ว แต่ไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆ จะเกิดขึ้น เราคนไทยก็สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดี ด้วยความสันติ ใจเย็น ค่อยคิด ค่อยทำไป อย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่น ด้วยสติ และเหตุผลอันพอเหมาะพอควร

เพื่อประโยชน์และความสุขของประเทศชาติและประชาชน ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง จงปกป้อง คุ้มครอง รักษา และให้ขวัญกำลังใจต่อทุกท่านถ้วนหน้าในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็ง ต่อประเทศ และชาติบ้านเมืองของเราสืบต่อไป”

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...