Advertisement

SHARE

นักวิทยาศาสตร์พัฒนาแอปพลิเคชันให้สมาร์ทโฟนสามารถตรวจจับการกินยาประเภทโอปิออยด์ (Opioid) เกินขนาดได้และแจ้งเตือนให้ผู้อื่นมาช่วย โดยตั้งชื่อว่า “The Second Chances” โดยกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา แต่ทีมนักวิจัยคาดว่าจะผ่านการตรวจสอบขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯเพื่อนำไปจำหน่ายต่อไปได้

ปัจจุบันชาวอเมริกันเสียชีวิตจากการใช้ยาโอปิออยด์เกินขนาด 110 คนต่อวัน โดยเจคอบ ซันไชน์ วิสัญญีแพทย์ประจำมหาวิทยาลัยวอชิงตันกล่าวว่า “(ปัญหาใช้โอปิออยด์เกินขนาด)กำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขครั้งใหญ่และขัดเจนพอจนเราสามารถเรียนรู้สัญญาณและการทำงานของอาการได้แล้ว” โดยเมื่อผู้ใช้ยาได้รับสารเกินขนาดจะมีอาการบางอย่างที่สามารถตรวจจับได้ด้วยเทคโนโลยีโซนาร์ ซึ่งแอปพลิเคชั่นจะใช้เทคโนโลยีนี้ในการตรวจจับและแจ้งเตือนแก่เพื่อน ญาติ หรือแพทย์เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทัน

แอปพลิเคชันจะส่งคลื่นเสียงไปยังหน้าอกของผู้ใช้ยา หลังจากนั้นก็จะรอสัญญาณที่สะท้อนกลับมาเพื่อดูรูปแบบการหายใจโดยใช้อัลกอริทึมในการบ่งชี้ว่าตรงกับสัญญาณของการใช้ยาเกินขนาดหรือไม่

จากการทดลองใช้โดยติดตั้งในโทรศัพท์กาแลคซี เอส4 ผลปรากฎว่าตรวจจับการรับยาเกินขนาด 19 ครั้งจากทั้งหมด 20 ครั้งได้อย่างถูกต้อง

อ่านงานวิจัยเต็มๆได้ที่นี่

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...