Advertisement

SHARE

อย. ​เผยยอดรวมผู้สอบถามเรื่องกัญชา สายด่วน อย. 3 วัน 1,926 ราย และแจ้งครองครองกัญชาอีก 11 ราย ส่วนใหญ่ยังคงสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการขอปลูก และมีผู้ป่วยมาแจ้งครอบครองกัญชา 1 รายค

วันที่ 2 มี.ค.2562 ​นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตั้งแต่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดบริการให้สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกัญชา ภายหลังจากที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวเนื่องกับการนิรโทษและครอบครองกัญชา จำนวน 3 ฉบับ ได้มีผลบังคับใช้ โดยมียอดสะสมการโทรสอบถามเรื่องกัญชาเข้ามาที่ อย. รวม 3 วัน 1,926 ราย และมีผู้มาแจ้งครอบครองกัญชา จำนวน 11 ราย

วันแรก (27 ก.พ.62) มีผู้สอบถามข้อมูลรวม 878 ราย และผู้ป่วยแจ้งครอบครองกัญชา 4 ราย วันที่ 2 (28 ก.พ.62) มีผู้สอบถามข้อมูล 500 ราย ผู้ป่วยแจ้งครอบครองกัญชา 5 ราย และผู้ประกอบวิชาชีพแจ้งครอบครองอีก 1 ราย ส่วนวันที่ 3 (1 มี.ค.62) มีผู้สอบถามเข้ามายังช่องทางสายด่วน อย. 1556 จำนวน 530 ราย หมายเลขโทรศัพท์ของกองควบคุมวัตถุเสพติด อย. 14 ราย และที่ Counter Service 4 ราย คำถามที่พบส่วนใหญ่ยังคงสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการปลูก รายละเอียดของการนิรโทษ และการนำเข้า เป็นต้น โดยมีผู้ป่วยมาแจ้งขอครอบครองกัญชา 1 ราย

ทั้งนี้ อย. ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการแจ้งครอบครองกัญชา โดยสามารถศึกษาข้อมูลทั้งหมดได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกองควบคุมวัตถุเสพติด อย. สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งการแจ้งขอครอบครองกัญชา ขอให้ติดต่อ อย. ได้ใหม่อีกครั้งในวันและเวลาราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง อย. เปิดสายด่วนตอบทุกคำถามเกี่ยวกับกัญชา 24 ชม.

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...