Advertisement

SHARE

ปี 2560 ทั่วประเทศไทยมีแพทย์ทั้งหมด 35,388 คน (ทั้งสังกัดรัฐและเอกชน) เมื่อเทียบกับจำนวนประชากร 66 ล้านคน สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรจะเท่ากับ 1 ต่อ 1,843 คน แต่ในความเป็นจริงแล้ว จำนวนแพทย์ต่อประชากรไม่ได้กระจายอย่างเท่ากันทุกพื้นที่ ทำให้ในบางจังหวัดมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรสูงกว่าค่าเฉลี่ย 2-3 เท่า

ยกตัวอย่างเช่น จ.บึงกาฬ มีแพทย์ทั้งหมด 84 คน ในขณะที่มีประชากรประมาณ 420,000 คน สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรจึงเท่ากับ 1 ต่อ 5,021 คน สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ รองลงมาคือ จ.หนองบัวลำภู มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรอยู่ที่ 1 ต่อ 4,864 คน ส่วนอันดับ 3 คือ จ.นครพนม มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรอยู่ที่ 1 ต่อ 4,804 คน และนอกจากนั้นยังมีอีกหลายจังหวัดที่มีแพทย์น้อยเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่วนกรุงเทพมหานครมีแพทย์ทั้งหมด 8,865 คน ในขณะที่มีประชากรประมาณ 5,600,000 คน สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรจึงเท่ากับ 1 ต่อ 630 คน หรือในจังหวัดหัวเมืองต่างๆ เช่น จ.เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น จ.ชลบุรี จ.สงขลา ก็จะมีแพทย์จำนวนมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ทำให้ในความเป็นจริงแล้วแพทย์ในจังหวัดเหล่านั้นต้องดูแลผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวมาจากจังหวัดรอบๆ ด้วย

อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่าใน 10 ปีข้างหน้า จะผลิตแพทย​์ได้เพิ่มขึ้น จนทำให้สัดส่วนของแพทย์ต่อจำนวนประชากรลดลงเหลือ 1 ต่อ 1,250 คน

ข้อมูลจาก goo.gl/EkDpbr รายงานข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ประจำปี 2560 (หน้า 135 – 138)

 

ติดตามข่าวที่น่าสนใจได้ที่ workpointnews.com

Facebook / facebook.com/WorkpointNews/

Instagram / instagram.com/workpointnews/

Twitter / twitter.com/WorkpointShorts

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...