Advertisement

SHARE

อธิบดีกรมสรรพสามิต เผย เตรียมเสนอ ครม. พิจารณาแพ็คเกจภาษีใหม่ อาทิ สินค้าที่มีความเค็ม และสินค้าที่ทำให้เกิดไขมันทรานส์ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

วันที่ 7 พ.ย. 61 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิต เตรียมเสนอ ครม. พิจารณาแพ็คเกจภาษีใหม่ อาทิ รถยนต์ไฟฟ้า สินค้าที่มีความเค็ม และสินค้าที่ทำให้เกิดไขมันทรานส์ ฯลฯ

โดยกำลังพิจารณาใช้มาตรการทางภาษีมาสนับสนุนให้ลดการบริโภคสินค้าที่มีความเค็ม และสินค้าที่ทำให้เกิดไขมันทรานส์ อันเนื่องมาจากทำลายสุขภาพ ซึ่งแพคเกจภาษีที่เสนอ ครม. นี้ กรมสรรพสามิตไม่เน้นรายได้ แต่จะยึดยุทธศาสตร์ของประเทศ ที่ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ รวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ส่วนการปรับเพิ่มภาษียาเส้นนั้น นายพชรกล่าวว่า อันเนื่องมาจากมีผู้นิยมสูบมากขึ้น จึงต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งในเดือนตุลาคม 61 มียอดการจัดเก็บภาษีอยู่ที่ 2.68 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเดือนตุลาคมปีก่อน 32% และต่ำกว่าประมาณการ 26.84% คิดเป็นมูลค่าเกือบหนึ่งหมื่นล้านบาท

โดยสินค้าหลักหลายรายการ จัดเก็บได้ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ อาทิ ภาษีเบียร์ ต่ำกว่าประมาณการ 86.36% ภาษีน้ำมัน ต่ำกว่าประมาณการ 69.17% และภาษีสุรา ต่ำกว่าประมาณการ 21.32%

ส่วนภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ อาทิ ภาษียาสูบ สูงกว่าประมาณการ 41.40% และภาษีรถยนต์ สูงกว่าประมาณการ 23.11% ฯลฯ โดยในปีงบประมาณนี้ กรมสรรพสามิตได้ตั้งเป้าการจัดเก็บภาษีไว้ที่ 6 แสนล้านบาท และเชื่อว่าจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...