Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ – เกษตรกรหันไปปลูกสตรอว์เบอร์รี ผลไม้เมืองหนาว เพื่อหาทางสร้างรายได้เพิ่มเติม หลังจากที่ขณะนี้ จ.นครพนม มีสภาพอากาศเริ่มหนาวเย็น

วันที่ 14 พ.ย. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.นครพนม ในช่วงนี้สภาพอากาศเริ่มหนาวเย็น มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดประมาณ 18 – 19 องศาเซลเซียส ส่งผลดีต่ออาชีพเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ติดเขาภูพานน้อย อ.นาแก จ.นครพนม ที่ขณะนี้ได้เริ่มหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจฤดูหนาว สร้างรายได้

เช่นเดียวกันกับ นายสมพิศ ชูสังฆ์ อายุ 49 ปี เกษตรกรต้นแบบ ที่เคยยึดอาชีพทำสวนยาง ตอนนี้กำลังประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำมานานเกือบ 2 ปี ต้องแบกภาระต้นทุนและหนี้สินในการทำสวนยาง จนกระทั่งเกิดแนวคิดจากการไปศึกษาดูงาน ก่อนหันมาทดลองปลูกสตรอว์เบอร์รี ผลไม้เมืองหนาว เพื่อหาทางสร้างรายได้ชดเชย เพราะมองว่าเป็นผลไม้ที่หายาก และมีราคาแพง หากสามารถเพาะปลูกดูแลได้ จะสามารถสร้างรายได้ได้อย่างแน่นอน

โดยได้เริ่มทดลองปลูกมาตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบันได้ประสบความสำเร็จ สามารถเก็บผลผลิตออกจำหน่ายได้ และเรียนรู้วิธีการดูแล บำรุงรักษา รวมถึงการขยายพันธุ์ได้เป็นอย่างดี ทำให้มีลูกค้ามาสั่งซื้อพันธุ์ต้นสตรอว์เบอร์รีที่บรรจุลงในกระถางจำนวนมาก จนขยายพันธุ์ไม่ทัน

ทั้งนี้ มีเกษตรกรจำนวนมากต้องการนำพันธุ์ต้นสตรอว์เบอร์รีที่บรรจุลงในกระถางไปทดลองปลูก สร้างรายได้ โดยที่ไม่ต้องปลูกเพื่อรอเก็บผลผลิต แต่ส่วนใหญ่จะเน้นขายพันธุ์สตรอว์เบอร์รีบรรจุกระถางแทน ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียงแค่ประมาณ 1 – 2 เดือน สามารถขายได้กระถางละประมาณ 120 -150 บาท ยิ่งในช่วงอากาศหนาวจะทำให้ต้นสตรอว์เบอร์รีโตเร็ว สามารถขายสร้างรายได้เป็นอย่างดี

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...