Advertisement

SHARE

รวมภาพพระอิริยาบถ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบรมวงศานุวงศ์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประชาชนปีติชื่นชมภาพประทับใจ

REUTERS

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแย้มพระสรวล ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโบกพระหัตถ์ ทรงถ่ายรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครเคลื่อนผ่านพลับพลาที่ประทับ

นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ยังทรงเผยภาพส่วนพระองค์ กับ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนพระองค์ H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana ด้วย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงถ่ายรูปริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ด้วยพระองค์เอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ โดยมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ประทับอยู่ไม่ห่าง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

พลเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี และ พลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงชุดทหารรักษาพระองค์ ร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ทรงพระดำเนินกระหนาบข้างคู่เคียงพระราชยาน ในฐานะที่ทรงดำรงพระยศเป็นราชองครักษ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค อย่างสง่างามทั้งสองพระองค์

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...