{{-- --}}
Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ – ศาลแพ่งตัดสินศุภชัย อดีต ปธ.สหกรณ์คลองจั่น ผิดเบิกจ่ายเงินสหกรณ์ปี 57 ผิดวัตถุประสงค์เข้ากระเป๋าตัวเอง ให้ชดใช้เงินรวมกว่า 9.6 พันล้านบาทให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

วันที่ 1 ก.พ. 2561 วานนี้ศาลแพ่งรัชดาอ่านคําพิพากษาคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์ฯ อายุ 61 ปี และเจ้าหน้าที่สหกรณ์กับผู้รับเงิน รวม 32 คนเป็นจำเลย ในคดีหมายเลขดํา พ.3628/2557 และ พ.4462/2557 ที่ศาลรวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน

ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2552 – 30 พ.ค.2555 ขณะที่นายศุภชัย ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ใช้อำนาจเบิกจ่ายเงินด้วยเช็ค รวม 878 รายการ เป็นเงินกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท ซึ่งระบุว่าเป็นการทดรองจ่าย แต่ไม่มีการนําเงินที่เบิกจ่ายมาส่งคืนให้แก่โจทก์ โดยได้สั่งจ่ายเช็คให้แก่บุคคลภายนอก รวม 191 รายการ เป็นเงิน กว่า 4 พันล้านบาท

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยสั่งจ่ายเช็คของโจทก์โดยไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป็นการผิดระเบียบข้อบังคับของโจทก์ ศาลแพ่งจึงมีคำพิพากษาให้นายศุภชัย อดีตประธานสหกรณ์ จําเลยที่ 1 ชําระเงินให้แก่โจทก์ จํานวนกว่า 9.6 พันล้านบาท

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...