Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ – บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศปิดงานพนักงาน 1,800 คน มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) ได้ปิดประกาศเรื่อง ขอใช้สิทธิปิดงานงดจ้าง โดยนายโนริคาสึ อิชิคาว่า ประธานบริษัท เป็นผู้ลงนาม ระบุว่า

“ตามที่สหภาพแรงงาน มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ประเทศไทย ได้ยื่นข้อเรียกร้อง เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ประจำปี 2560 ซึ่งผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้ทำการเจรจาร่วมกัน 7 ครั้ง แต่ไม่สามารถหาข้อยุติตกลงกันได้ ต่อมาทั้งสองฝ่ายทำการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน โดยมีการไกล่เกลี่ยตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย 60 ถึงวันที่ 2 ธ.ค 60 รวม 10 ครั้ง แต่ผลการเจราจาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้

จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 22 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ขอใช้สิทธิปิดงานเฉพาะข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ โดยไม่จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการอื่นใด ให้กับมวลชนสมาชิกสหภาพ  แรงงานฯ และผู้เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค 60 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป จนกว่า ข้อเรียกร้องจะตกลงกันได้ สำหรับลูกจ้างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องให้เข้าทำงานและได้รับค่าจ้างตามปกติ ”

หลังบริษัทมีเอกสารดังกล่าวออกมา พบว่า พนักงานของบริษัมิตซูบิชิฯ ที่ได้รับผลกระทบได้รวมตัวประท้วง ที่สำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี เพื่อแสดงความไม่พอใจ

ด้าน นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เปิดเผยว่า สาเหตุของการที่บริษัท มีหนังสือปิดงานงดจ้างดังกล่าว เนื่องจากบริษัทได้ปรับโครงสร้างการปรับเงินเดือนใหม่ ซึ่งไม่ได้ปรับฐานเงินเดือนขึ้น แต่กลับทำให้เงินเดือนลดลง รวมถึงโบนัสที่เคยได้กลับไม่ได้ ทำให้ลูกจ้างราว 1,800 คน รวมตัวเรียกร้องต่อนายจ้างเพื่อขอเจรจาให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ซึ่งได้เริ่มเจรจาตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมา จนถึงเดือนธันวาคม

โดย ล่าสุด ผู้แทนจากบริษัท มิตซูบิชิฯ แจ้งว่า เป็นเพียงการแจ้งปิดงานเท่านั้น และช่วงค่ำวานนี้ ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานที่ถูกหยุดจ้างงาน มาลงชื่อเพื่อกลับเข้าทำงานตามปกติและรับสวัสดิการตามที่บริษัทกำหนด

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...