Advertisement

SHARE

เจ้าหน้าที่ตรวจพบมือถือยัดถุงยาง ซุกชักโครกห้องน้ำก่อนวันสอบแข่งขันบรรจุ “ผู้คุม” กรมราชทัณฑ์ 165 อัตรา

วันที่ 3 มี.ค. ที่สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันนท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 5 ตำแหน่ง 165 อัตรา ซึ่งมีผู้สมัครจำนวน 5,456 คน และมีผู้เข้าสอบ จำนวน 3,895 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 71.39 โดยมอบหมายให้ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานอำนวยการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการสอบแข่งขัน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้จัดการสอบข้อเขียนทั้งระบบ ได้ตรวจพบโทรศัพท์มือถือใส่อยู่ในถุงยางอนามัยไว้ในถังพักน้ำชักโครกในห้องน้ำในวันจัดสนามสอบก่อนวันสอบจริง ซึ่งอาจเป็นความพยายามทุจริตสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจึงระดมกำลังตรวจห้องสอบ ห้องน้ำในอาคาร พื้นที่และ จุดอับต่างๆ ในทุกตึกสอบ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดตรวจสิ่งของผู้เข้าสอบก่อนขึ้นอาคารและก่อนเข้าห้องสอบอย่างละเอียด อีกทั้งประสานงานกับชุดตำรวจ EOD เพื่อตัดสัญญาณโทรศัพท์ตลอดเวลา และประสานตำรวจในพื้นที่เข้าร่วมตรวจตราด้วย

นอกจากนี้กรมราชทัณฑ์ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการสังเกต ตรวจตราภายในสนามสอบอย่างเคร่งครัดอีกทางหนึ่งด้วย รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเพื่อเป็นกำลังเสริมช่วยสังเกตการณ์และเฝ้าระวัง จึงทำให้การสอบข้อเขียนในเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดปัญหาในระหว่างการดำเนินการสอบแต่อย่างใด

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...