Advertisement

SHARE

สธ.ลำปาง เตือนประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันโรคมือเท้าปาก หลังพบผู้ป่วยแล้วกว่า 604 ราย ระบาดมากที่สุดในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอเถิน อำเภองาว อำเภอเกาะคา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวและเพิ่งเปลี่ยนผ่านจากหน้าฝนมาได้ไม่นาน พบว่ายังคงมีการระบาดของโรคมือเท้าปากต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่จังหวัดลำปาง ขณะนี้พบเด็กที่ป่วยเป็นโรคดังกล่าวแล้ว จำนวน 604 ราย โดยทางสนักงานสาธารณสุขลำปาง จึงได้ขอความร่วมมือให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และสถานศึกษา ช่วยกันดูแลเด็กในความปกครองอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง ให้เด็กล้างมือบ่อย ๆ ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช้และของเล่น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ หากเด็กป่วยเป็นโรคดังกล่าวให้รีบพาไปพบแพทย์ทันที เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของโรคและยังมีรายงานว่า ในพื้นที่ 3 อำเภอ ของ จ.ลำปาง มี 3 อำเภอ ที่มีการระบาดมากที่สุดคือ อำเภอเถิน อำเภองาว อำเภอเกาะคา

สำหรับเด็กที่ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านประมาณ 1 สัปดาห์ หรือจนกว่าจะหายเป็นปกติ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่เด็กคนอื่น หากมีเด็กป่วยในศูนย์เด็กเล็กหรือที่โรงเรียน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อเข้าควบคุมป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจาย พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานคุมเข้มในการเฝ้าระวังป้องกันสำหรับเด็กที่ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านประมาณ 1 สัปดาห์ หรือจนกว่าจะหายเป็นปกติ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่เด็กคนอื่น หากมีเด็กป่วยในศูนย์เด็กเล็กหรือที่โรงเรียน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อเข้าควบคุมป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจาย พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานคุมเข้มในการเฝ้าระวังป้องกัน

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...