Advertisement

SHARE

กรมศุลกากรแจ้งเตือน โปรดอย่าหลงเชื่อ มิจฉาชีพแอบอ้างกรมศุลกากรเพื่อขายของทางสื่อออนไลน์

กรมศุลกากรแจ้งเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อหากมีผู้แอบอ้างชื่อกรมศุลกากรเพื่อขายของราคาถูกทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยเฉพาะทาง Facebook สร้างความสับสนให้ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมิจฉาชีพดังกล่าวมีการอ้างว่าเป็นสินค้าจากกรมศุลกากร และให้โอนเงินมัดจำหรือนัดให้ไปชำระเงินส่วนที่เหลือเพื่อรับสินค้า ด้วยวิธีการต่างๆ ที่ไม่ถูกต้อง

กรมศุลกากร ขอยืนยันว่าการจำหน่ายสินค้าของกลางกรมศุลกากรโดยวิธีที่ถูกต้อง จะเป็นการลงประกาศขายทอดตลาดอย่างเป็นทางการ และจะรับชำระเงิน ณ ที่ทำการศุลกากร โดยมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแลเท่านั้น และกรมศุลกากรไม่มีการบอกขายทางระบบอินเตอร์เน็ต สื่อออนไลน์ หรือผ่านบุคคลที่แอบอ้าง และไม่มีการให้โอนเงินค่าสินค้า หรือโอนเงินมัดจำเข้าบัญชีผู้ใดทั้งสิ้น

ทั้งนี้ท่านหากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ทางกรมศุลกากร สามารถติดต่อสอบถามตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

  1. สอบถามข้อมูลทางศุลกากรได้ที่Customs Call Center 1164 หรือทาง e-mail : [email protected]
  2. ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมศุลกากร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กรมศุลกากร
  3. แจ้งปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ที่กลุ่มคุ้มครองส่งเสริมจริยธรรม หมายเลข 1332 โทรศัพท์ : 0-2667-7432,0-2667-6891,0-2667-6889 และ e-mail : [email protected]
  4. แจ้งเบาะแสการลักลอบหลีกเลี่ยงหนีศุลกากร ได้ที่สำนักสืบสวนและปราบปราม (สสป.) โทรศัพท์ : 0-2667-6741-5 โทรสาร : 0-2667-6955,0-2667-6966 หรือ [email protected]

ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานหรือด่านศุลกากรใกล้บ้านท่าน ในวันและเวลาราชการ

 

ขอบคุณภาพจาก Photo by Porapak Apichodilok from Pexels

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...