Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ – เครือข่ายเยาวชน ร้อง ก.สาธารณสุข เอาผิดป้ายโฆษณาตึก อิตาเลียนไท ซัดเปรมชัย ฆ่าเสือดำโฆษณาเสือแดง ชี้มีเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันที่ 14 มี.ค. 2561 นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พร้อมเยาวชนกว่า 20 คน นำหลักฐานการกระทำผิดกฎหมายของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บนตึกอิตัลไทย ไปยื่นต่อ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) โดยกลุ่มเยาวชนทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการกากบาททับป้ายที่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งชูป้ายเสียดสีด้วยข้อความต่างๆ

ขอให้กระทรวงสาธารณะสุขดำเนินการดังนี้ 1.ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ดำเนินการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในรูปของป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ ป้ายโฆษณาที่ติดบนผนังตึก อาคารสูง ฯลฯ ที่มีการใช้ตราสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงตราสัญลักษณ์ที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2.หาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการโฆษณาของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ใช้ตราสัญลักษณ์ที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น น้ำดื่ม น้ำโซดา ฯลฯ อย่างเป็นรูปธรรมโดยด่วน และการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อออนไลน์ และ 3.ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 ขอเรียกร้องผ่านไปยังผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เคารพกฎหมายและหยุดหาช่องเพื่อโฆษณาหลบเลี่ยงกฎหมาย ทำการตลาดที่ไร้ซึ่งความรับผิดชอบ

นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษา รมว.สธ. (แฟ้มภาพ)

นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นตัวแทนรับข้อเรียกร้อง กล่าวว่า ปัญหาการใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์อื่น เช่น น้ำดื่ม โซดา ที่มีความคล้ายคลึงกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ถือเป็นปัญหาค่อนข้างมาก จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เมื่อพบเห็นภาพสัญลักษณ์แล้วรับรู้ว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ 99.12

“หากจะมีการดำเนินการให้ชัดเจนจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมาย ทั้ง พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2550 ในการป้องกันไม่ให้ใช้ตราสัญลักษณ์ที่มีความคล้ายคลึงเครื่องดื่มมาใช้โฆษณา ส่วนการโฆษณาทางสังคมออนไลน์อยากฝากประชาชนว่าอย่าแชร์หรือส่งต่อ เพราะจะยิ่งเท่ากับเป็นการช่วยการโฆษณาออกไป” นพ.กิตติศักดิ์ กล่าว

ด้าน นพ.นินธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า การปลดป้ายลงไม่ใช่อำนาจของสาธารณะสุข แต่เป็นอำนาจของท้องถิ่น คือ กทม. ส่วนกรณีการโฆษณาบนตึกสูง คณะอนุกรรมการพิจารณาการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ได้รับเรื่องและพิจารณาเบื้องต้นแล้วว่า มีมูลเข้ายข่ายความผิด แต่ยังไม่ได้ชี้ขาดเพราะต้องรวบรวมหลักฐานก่อน

ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บอกว่า การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความผิดตรงๆ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และจะถูกปรับอีกวันละ 5 หมื่นบาทจนกว่าจะจะปฏิบัติให้ถูกต้อง และในวันที่ 9 เม.ย.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ หากรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆได้ทันก็จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมด้วย

 

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...