Advertisement

SHARE

ศาลปกครองกลาง ชี้ กทม.อนุญาตให้สร้างตลาดรอบบ้านป้าทุบรถเป็นการใช้ ใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดกับวัตถุประสงค์การจัดสรรที่ดิน สั่งให้รื้อภายใน 60 วัน

วันนี้ (16 พ.ค.61) ศาลปกครองกลางแผนกคดีสิ่งแวดล้อม ได้อ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ ส. 1/2555 คดีหมายเลขแดงที่ ส. 59/2561 ระหว่าง นางสาวบุญศรี แสงหยกตระการ ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 ผู้อำนวยการเขตประเวศ ที่ 2 สำนักงานเขตประเวศ ที่ 3 กรุงเทพมหานคร ที่ 4 (ผู้ถูกฟ้องคดี) และนายสุกิจ นามวรกานต์ ที่ 1 กับพวกรวม 7 คน ผู้ร้องสอด

โดยศาลมีคำพิพากษา เพิกถอนใบรับแจ้งความประสงค์ก่อสร้างอาคารตลาดพิพาท และให้ผู้ว่า กทม. กับ ผอ.เขตประเวศ ใช้อำนาจตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดำเนินการมิให้ผู้ร้องสอดหรือผู้ใดก่อเหตุรำคาญจากการทำตลาดฝ่าฝืนกฎหมายและจำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าบ้านผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ รวมทั้งให้ กทม. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่

นางสาวบุญศรี แสงหยกตระการ เจ้าของบ้านในหมู่บ้านเสรีวิลล่า ย่านสวนหลวง ร. 9 พร้อมด้วยน้องสาว ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน หลังยื่นฟ้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ผอ.เขตประเวศ, สนง.เขตประเวศ, และกรุงเทพมหานคร กรณีปล่อยให้เกิดการสร้างตลาด 5 แห่งรอบบ้านพักโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยศาลปกคลองกลางแผนกคดีสิ่งแวดล้อมมีคำพิพากษาให้กรุงเทพมหานครสั่งเจ้าของตลาดทั้ง 5 แห่ง รื้อถอนอาคารตลาดทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วันนับแต่คดีถึงที่สุด

พร้อมดูแลไม่ให้มีการวางแผงลอย ความสะอาด เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ รวมถึงให้ชดใช้เยียวยาอนุญาตให้มีการสร้างตลาดโดยไม่ชอบทำให้ต้องสูญเสียความสงบสุข ตลอดระยะเวลา 7 ปีเศษ ตั้งแต่ปี 2553 ถึง ก.พ. 2561 แก่โจทก์ 4 ราย รายละ 368,400 บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่คดีถึงที่สุด ที่ ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อ 16 พ.ค. 2561

“ขอบคุณทุกกำลังใจ ที่มอบให้ป้ามาตลอด คำพิพากษาวันนี้ แสดงให้เห็นแล้วว่า ที่ดินบริเวณนั้น เน้นจัดสรรเพื่อที่อยู่อาศัย ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และเห็นว่า กทม.ไม่ควรอุทธรณ์คำพิพากษาศาล เพราะข้อเท็จจริงมันชัดเจนแล้ว อย่าสร้างความเดือดร้อนกันอีกเลย” บุญศรี แสงหยกตระการ เจ้าของบ้าน กล่าว

อ่านเพิ่มเติม คำพิพากษาฉบับเต็ม

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานศาลปกครอง

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...