{{-- --}}
Advertisement

SHARE

Mr.Dato Paduka Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียน คนที่ 14

ประเด็นคือ – นายดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย สัญชาติบรูไน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนที่ 14

วันที่ 17 ม.ค. 2561 สำนักงานเลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ทำพิธีส่งมอบตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน คนที่ 14 ให้แก่นายดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย (Dato Paduka Lim Jock Hoi) สัญชาติบรูไน อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของบรูไน เมื่อวันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนจะวาระ 5 ปี และปฏิบัติงานเป็นหลักอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของอาเซียน ในกรุงจาการ์ตา ขณะที่ตำแหน่งประธานหมุนเวียนของอาเซียนประจำปี 2561 คือสิงคโปร์ มีวาระระหว่างวันที่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค.นี้

ตามเจตนารมณ์ของกฎบัตรอาเซียน กำหนดให้เลขาธิการอาเซียนมีวาระการดํารงตําแหน่ง 5 ปี ไม่สามารถต่ออายุได้ และการคัดเลือกต้องอยู่บนพื้นฐานของการหมุนเวียนตามลําดับตัวอักษร โดยคํานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม อาทิ ความซื่อสัตย์สุจริต ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ทางวิชาชีพ และความเท่าเทียมกันทางเพศของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่ง

ดร.แผน วรรณเมธี เลขาธิการอาเซียน คนที่ 6

สำหรับประเทศไทย เคยได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนมาแล้ว  2 ครั้ง คือ ดร.แผน วรรณเมธี (ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2527 – 15 กรกฎาคม 2529) และ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 – 31 ธันวาคม 2555)

ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน 12

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศสมาชิกเริ่มต้นคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย ต่อมามีประเทศสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และประเทศกัมพูชา ทำให้ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ที่ทำการอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ชื่อ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน การก่อตั้งอจะเป็นกลไกในการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภาพและข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลข่าวอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...