Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ – สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นประชาชน จำนวน 1,209 คน พบคำตอบ 10 เรื่องที่ประชาชนอยากบอกรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 1 คือ อยากให้เร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

วันนี้ (17 ธ.ค.60) สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน กลุ่มตัวอย่าง 1,209 คนจากทั่วประเทศ หลังจากคสช.ได้เข้ามาบริหารประเทศเป็นเวลาเกือบ 4 ปี ภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีการดำเนินงานตามโรดแมป เน้นการปฏิรูปประเทศ แก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น และ ได้พยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลงานก็มีทั้งที่ประสบความสำเร็จและยังไม่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นประชาชน ได้มีส่วนร่วมทางการเมือง และ เป็นฐานข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรัฐบาล ที่จะบริหารประเทศให้ตรงตามความต้องการ จึงสำรวจและรวบรวม “10 เรื่องที่ประชาชนอยากบอก รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” มีดังนี้

  • อันดับ 1 ร้อยละ 55.50 เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพแพง
  • อันดับ 2 ร้อยละ 47.06 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  • อันดับ 3 ร้อยละ 44.58 ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ดูแลราคาพืชผลทางการเกษตร
  • อันดับ 4 ร้อยละ 40.69 สร้างความสามัคคีปรองดอง ทำให้บ้านเมืองสงบ
  • อันดับ 5 ร้อยละ 38.30 อยากให้นายกฯ พูดจาสุภาพ ใจเย็น ไม่ดุ
  • อันดับ 6 ร้อยละ 36.23 รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ไม่ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น
  • อันดับ 7 ร้อยละ 31.84 ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างจริงจัง
  • อันดับ 8 ร้อยละ 27.63 มีกำหนดการเลือกตั้ง ปลดล็อกพรรคการเมือง
  • อันดับ 9 ร้อยละ 25.39 ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม เน้นทำเพื่อประชาชน
  • อันดับ 10 ร้อยละ 20.02 ขอให้เดินหน้าปัญหาสำคัญต่อไป

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...