{{-- --}}
Advertisement

SHARE

พรรคเพื่อไทยเตรียมนโยบายเรียนฟรีมีคุณภาพ กระจายอำนาจการบริหารจัดการ ชี้พรรคเห็นความสำคัญเด็กปฐมวัย เตรียมช่วยเหลือมากกว่าเดือนละ 1 พันเฉพาะเด็กยากจน ย้ำไม่ได้เกทับใครแต่ต้องทำให้ตรงจุด

วันที่ 17 ธ.ค. นายนพดล ปัทมะ ทีมงานผู้ร่างนโยบายการศึกษาของพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยเตรียมเปิดนโยบายการศึกษา “มุ่งสร้างหลักประกันการศึกษาคุณภาพถ้วนหน้า” เตรียมคนสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพต้องเกิดขึ้นจริง

สำหรับนโยบายของพรรคจะแก้ปัญหาพื้นฐาน 3 เรื่องคือ 1.เพิ่มคุณภาพการศึกษาทั้งระบบทุกช่วงชั้น ตั้งแต่เด็กอ่อนจนถึงมหาวิทยาลัย 2.สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คนไทยจะยากดีมีจนอยากเรียนต้องได้เรียนทุกที่ทุกเวลา นำเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอน และ 3.ปฏิรูปและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เงินด้านการศึกษาทุกบาทต้องคุ้มค่า รวมทั้งกระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้โรงเรียน ชุมชน เอกชนเข้าร่วมจัดการศึกษา

เป้าหมายให้คนไทยมีสมรรถนะและทักษะด้านต่างๆ เช่นทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะด้านภาษา ไทย อังกฤษ จีน และมีทักษะของศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม เรียนจบแล้วมีงานทำ โดยเฉพาะอาชีวะศึกษาให้คนเรียนมีฝีมือและทักษะตามที่ตลาดต้องการ

ส่วนเรื่องการดูแลเด็กปฐมวัยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงอายุ 8 ขวบ พรรคจะให้ความสำคัญพิเศษเพราะการศึกษาของเด็กเล็กเปรียบเหมือนเสาเข็มแรกของชีวิต โดยการให้เงินช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจนจะพิจารณาอย่างเหมาะสมตรงกลุ่มเป้าหมาย

“การช่วยเหลือเด็กเล็กในครอบครัวที่ยากจนเดือนละ 1,000 บาทอาจไม่พอด้วยซ้ำ ซื้อนมและ  แพมเพิสก็หมดแล้ว พรรคกำลังพิจารณาจำนวนเงินวิธีการจัดสรรเงินให้ผู้ขาดแคลนที่ตรงเป้า รวมทั้งต้องปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กให้เป็นสมาร์ทเดย์แคร์นับหมื่นแห่งทั่วประเทศ พรรคไม่เน้นนโยบายเกทับพรรคอื่น แต่ต้องการแก้ปัญหาการศึกษาให้ตรงจุดอย่างยั่งยืน และจะนำเสนอนโยบายที่เป็นรูปธรรมเร็วๆนี้ มั่นใจว่าเมื่อนำเสนอแล้วประชาชนจะนิยม” นายนพดล กล่าว

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...