Advertisement

SHARE

วันที่ 24 มี.ค.2562 ประเทศไทยจัดให้มีการเลือกตั้ง กูเกิลปรับหน้าเพจชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์กูเกิลแต่เปลี่ยรเป็นรูปกล่องเลือกตั้งติดธงชาติไทยไว้หน้ากล่อง เมื่อคลิกเข้าไปจะมีข้อมูลระบุว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 500 คน นับเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนายกรัฐมนตรี ให้คำมั่นว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปมาโดยตลอด แต่เลื่อนกำหนดวันเลือกตั้งทั้งสิ้น 5 ครั้ง ปลายปี 2561 มีการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเลือกวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้ง

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้เปลี่ยนระบบการเลือกตั้งเป็นแบบจัดสรรปันส่วนผสม ทำให้มีการคาดกันว่าพรรคการเมืองขนาดเล็กจะได้ที่นั่งมากขึ้น นอกจากนี้กฎหมายยังเปิดช่องให้ผู้ที่มิใช่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นนายกรัฐมนตรีได้ หลายพรรคเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี ทำให้มีการแบ่งพรรคการเมืองออกเป็นสามฝ่ายหลัก คือ ฝ่ายหนึ่งสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ ฝ่ายหนึ่งคัดค้านพลเอกประยุทธ์ และอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ประกาศตัวชัดเจน

ขณะที่เฟซบุ๊กทำเป็นภาพมือกำลังหย่อนบัตรเลือกตั้งลงกล่อง พร้อมระบุข้อความว่า “วันนี้เป็นวันเลือกตั้ง” มีฟีเจอร์ให้ค้นหาสถานที่ลงคะแนน ซึ่งเมื่อคลิกเข้าไปจะเชื่อมต่อไปที่หน้าเพจของ กกต. นอกจากนี้เฟซบุ๊กยังมีฟีเจอร์ให้แชร์ว่าคุณได้ลงคะแนนแล้วอีกด้วย

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...