Advertisement

SHARE

นับเป็นอีกหนึ่งความ​ภาค​ภูมิใจ​ของชาวเวิร์ค​พอยท์​ เมื่อสมาคม​นักวิทยุและ​โทรทัศน์​แห่ง​ประเทศไทย​ ในพระบรมราชูปถัมภ์​ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานพระราชทาน​รางวัล “เทพทอง” ครั้งที่19 เพื่่อส่งเสริม​และสนับสนุน​ให้องค์กร​ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอด​จนนักสื่อมวลชน​ที่ทำคุณ​ประโยชน์​ต่อสังคมและประเทศชาติ​ ให้ได้รับขวัญ​และกำลัง​ใจ​ในการปฏิบัติ​หน้าที่ของตนเองให้ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

โดยมี พลอากาศเอก​ ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี​ เป็นผู้แทนพระองค์​ มอบรางวัล​เทพทอง และโล่เกียรติยศ​ ในวันนี้ (11 มีนาคม​ 2562) ณ ศาลาสหทัย​สมาคม​ ในพระบรมมหาราชวัง​

ในปีนี้ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19 ประเภทองค์กรดีเด่น ซึ่งนับเป็นครั้งที่สองหลังจากเราเคยได้รางวัลนี้ในครั้งที่ 9 เมื่อปี 2550

งานนี้ได้รับเกียรติ​จาก “คุณคณิต วัฒนประดิษฐ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและควบคุมภายใน เข้ารับพระราชทาน​รางวัล โดยบริษัท​เวิร์ค​พอยท์เป็นองค์กรที่มีนโยบายในการนำเสนอรายการโทรทัศน์ที่ให้ทั้งสาระความรู้และความบันเทิง อีกทั้งยังมีรายการที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมและร่วมส่งเสริมสถาบันครอบครัว มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญ

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...