Advertisement

SHARE

เปิดระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ “สายการบินล่าช้า ต้องชดเชยผู้โดยสารอย่างไร” ขณะที่เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม เผยแพร่แถลงการณ์ของผู้บริหารการบินไทย กรณีนักบินทำให้ TG 971 นครซูริค-กทม.เกิดความล่าช้ากว่า 2 ชั่วโมง

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เผยแพร่ข้อมูลเป็นอินโฟกราฟิก เรื่องบริการประชาชน “สายการบินล่าช้าต้องชดเชยอย่างไร” วันที่ 5 ก.ย. ปี 2559 โดยระบุว่า ถ้าหากเราเดินทางด้วยเครื่องบินแล้วเกิดการล่าช้านาน ๆ เราสามารถเรียกร้องกับสายการบินได้ สำหรับกรณีเที่ยวบินล่าช้าเกินกว่า 2-3 ชั่วโมง ผู้ให้บริการ จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

  • ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับการดูแลเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ตามความเหมาะสมกับระยะเวลารอขึ้นเครื่องจากสายการบินผู้ให้บริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • สายการบินผู้ให้บริการจะต้องเสนอให้ผู้โดยสารเลือกระหว่างการรับเงินคืนค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ถูกเรียกเก็บเต็มจำนวนที่จ่ายไปสำหรับการเดินทาง หรือส่วนของการเดินทางที่ยังไม่ได้ใช้เดินทาง รวมถึงการเดินทางหรือส่วนของการเดินทางที่ได้เดินทางไปแล้วแต่ไม่สมประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วันรวมทั้งการเดินทางในเที่ยวบินกลับไปยังจุดเริ่มต้นการเดินทางของผู้โดยสารนั้นเองโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ ในกรณีล่าช้าเกิน 3 ชั่วโมง หรือยกเลิกเที่ยวบินต้องชดเชยผู้โดยสาร ตามระเบียบของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. (The Civil Aviation Authority of Thailand)  (CAAT) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบินพลเรือนของประเทศ พัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางอากาศ อุตสาหกรรมการบินและการบินพลเรือน กำหนดมาตรฐาน กำกับ ดูแลและตรวจสอบการดำเนินการด้านการบินพลเรือน ร่วมมือและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศในด้านการบิน พลเรือน และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ เนื่องจากดูแลเฉพาะการบินเชิงพาณิชย์และพลเรือนเท่านั้น ไม่ได้ควบคุมการบินของทหารและตำรวจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 19 ต.ค. เว็บไซต์ของกระทรวงคมนาคม ได้เผยแพร่แถลงการณ์ของ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ขอโทษผู้โดยสารต่อการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นมืออาชีพ ทำให้เกิดความล่าช้า พร้อมเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตามระเบียบของบริษัทฯ

เหตุการณ์นี้เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างมาก โดยมีรายงานว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971 บินจากนครซูริคของสวิตเซอร์แลนด์กลับมายังกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยกำหนดการนำเครื่องขึ้นบิน (เทคออฟ) คือ เวลา 13.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น แต่กว่าจะเทคออฟจริง คือ เวลา 15.59 น. ล่าช้าไปกว่า 2 ชั่วโมง โดยทราบภายหลังจากหนังสือร้องเรียนของผู้โดยสารชั้น first class จำนวน 2 ราย ที่ยอมสละที่นั่งให้กับนักบินที่ขอโดยสารไปด้วย (Deadhead pilot) ไม่เช่นนั้น นักบินประจำเครื่อง (On duty pilot) จะไม่ยอมบิน ขณะที่มีผู้โดยสารอยู่บนเครื่อง 300 คน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การบินไทยขอโทษผู้โดยสาร-สั่งสอบนักบินช้า 2 ชม. เหตุที่นั่งพวกไม่ลงตัว

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...