Advertisement

SHARE

อนุทิน หัวโต๊ะพิจารณาแผนฟื้นฟู ขสมก. เตรียมเสนอ ครม.ให้โอกาสรีเซ็ตใหม่ พักหนี้กับดอกเบี้ยไว้ รอฟื้นตัวมีกำไรทยอยจ่าย ปรับแนวทางให้มาดูเรื่องสัมปทานแล้วให้เอกชนวิ่งรถแทน-จ้างเอกชนเดินรถ ขณะที่ค่าโดยสารเสนอใช้สูตรเหมาจ่าย 30 บาทต่อวัน ขึ้นได้ไม่จำกัดเที่ยว
วันที่ 14 ก.ย. 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา รายละเอียดแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) (ฉบับปรับปรุงใหม่)
นายอนุทิน กล่าวว่า การปฏิรูป ขสมก.ง่ายกว่าการบินไทย เพราะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังเป็นเจ้าหนี้หลักเพียงรายเดียว ขณะที่การบินไทย มีเรื่องของเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่า สำหรับ ขสมก.มองไปที่เรื่องของการรีเซ็ต มีข้อเสนอว่า ให้กระทรวงการคลังพักหนี้ ขสมก. เช่นเดียวกับดอกเบี้ย และให้จ่ายเมื่อมีกำไรเป็นทางออกที่น่าสนใจ เพราะที่ผ่านมามักจะอธิบายกันว่า ขสมก.เดินหน้าลำบากเพราะหนี้มาก หากเอาเรื่องหนี้ออกแล้วมาดูกันว่าประสิทธิภาพการทำงานออกมาเป็นอย่างไร ถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องพิจารณาแล้วว่า ขสมก.ควรจะเดินต่อแบบไหน
นอกจากนั้น ยังมีข้อเสนอให้ ขสมก.ไม่ต้องมีรถเอง แล้วให้เอกชนจัดหารถแล้วมารับสัมปทานจาก ขสมก. ซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจ เพราะ ขสมก.ไม่ต้องแบกรับค่าบำรุงรักษา อย่างไรก็ตาม การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงต้องไม่กระทบการให้บริการประชาชน

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

ด้านน.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมว่า กรมการขนส่งทางบก จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 1.แนวทางการปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง โดยมีโครงข่ายหลัก จำนวน 162 เส้นทาง และให้ ขสมก.บริหารจัดการเดินรถตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ทั้งนี้ ให้กรมการขนส่งทางบก พิจารณาปรับปรุงเส้นทางให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ให้ครอบคลุมพื้นที่และเชื่อมต่อกับระบบขนส่งในอนาคตต่อไป
2.ให้ ขสมก. มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางที่มีการกำหนดใหม่ หรือเส้นทางเดินรถที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ก่อนผู้ประกอบการขนส่งรายอื่น ในกรณีที่ไม่ประสงค์เดินรถในเส้นทางดังกล่าว ให้กรมการขนส่งทางบกโดยอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ประกาศรับคำขอเป็นการทั่วไป
3.นโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสาร ให้ ขสมก.จัดเก็บเป็นอัตราเดียว (Single price)ในอัตรา 30 บาท / คน / วัน / ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว โดยในอนาคตอาจปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าโดยสารเพื่อให้เหมาะสม กับสถานการณ์และภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ขณะที่ ขสมก. จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 1.การเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2562 ที่เห็นชอบในหลักการของแผน ฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับเดิม) เป็นเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) โดยให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เช่ารถโดยสารไฟฟ้า (EV) จำนวน 2,511 คัน และจ้างเอกชน เดินรถให้บริการ รถโดยสารไฟฟ้า (EV) หรือรถโดยสาร NGVจำนวน 1,500 คัน
2.อนุมัติให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

3.อนุมัติในหลักการให้รัฐบาลรับภาระหนี้สินของ ขสมก. โดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ของ ขสมก. เมื่อ Ebitda (ตัวเลขวัดความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท) เป็นบวก (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นมา รัฐบาลรับภาระชำระดอกเบี้ยของ ขสมก. แล้ว) ทั้งนี้ ยอดหนี้คงค้างที่รัฐบาลรับภาระจะเป็นยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 30 ก.ย.2564 กรณี Ebitda เป็นบวกแค่ 1 หรือ 2 ปี แล้วกลับมาเป็นลบ ในหลักการปีถัดไปรัฐจะไม่ชำระหนี้เงินต้นให้
4.อนุมัติหลักการเพื่อขอสนับสนุนเงินอุดหนุนจากภาครัฐ จำนวน 7 ปี โดยเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า มติที่ประชุมดังกล่าว ยังต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ก่อนเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติต่อไป

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...