Advertisement

SHARE

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจง ไม่ได้จงใจตัดงบประมาณของ “หอศิลป์ กทม.” แต่ให้ไม่ได้ เพราะติดข้อบัญญัติของกทม.

กรณีวงการศิลปะนัดแต่งดำในวันนี้ (26 ก.ย. 61) เพื่อแสดงพลัง กรณี “หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร” หรือ หอศิลป์ กทม. ไม่ได้รับงบประมาณติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี และมีมาตรการรัดเข็ดเข็มขัดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย โดยบรรยากาศที่ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลป์ กทม. มีคนในแวดวงศิลปะเข้าร่วมแสดงพลังเพื่อรักษา “พื้นที่การเรียนรู้ผ่านศิลปะ” พร้อมใจถือป้ายเขียนข้อความโจมตีผู้บริหารกทม.

ล่าสุดวันที่ 26 ก.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ถึงกรณีหอศิลป์ กทม.ว่า “ผมอยากให้ทุกท่านแยกกรณีหอศิลป์ฯ ออกเป็น 2 ประเด็นครับ ประเด็นแรก การยึดหอศิลป์ฯ กลับมาบริหารจัดการเองนั้น จบไปแล้วตั้งแต่หลายเดือนก่อน ตามความเห็นส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชน ซึ่ง ณ วันนี้ผมก็ยังยืนยันว่า กทม.จะไม่เข้าไปบริหารจัดการใดๆ ในกิจการของหอศิลป์ฯ แน่นอน

ส่วนประเด็น เรื่องการให้งบฯ อุดหนุน ไม่ใช่ว่า กทม.ไม่ให้นะครับ แต่เราให้ไม่ได้ทั้งๆ ที่ก็ได้พยายามแล้วถึง 3 ครั้ง โดยได้ขอบรรจุเข้าวาระงบประมาณประจำปี ในการพิจารณาของสภากรุงเทพมหานคร คือ ครั้งที่ 1 เสนอขอจัดสรรเป็นงบฯหมวดเงินอุดหนุน แต่ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน ครั้งที่ 2 เสนอขอจัดสรรเป็นงบฯหมวดรายจ่ายอื่น แต่คณะกรรมการวิสามัญของสภาฯมีมติว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมาย และขัดต่อสัญญาให้สิทธิ และครั้งที่ 3 เสนอเข้าวาระขอแปรญัตติฯ แต่ก็ยังคงไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ เนื่องจากได้รับข้อทักท้วงในประเด็นด้านกฎหมาย

ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะปัจจุบันมีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560 ใช้บังคับเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้ผู้ขอรับเงินอุดหนุนต้องจัดทำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนเพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อสภา กทม.บัญญัติเป็นงบฯ ประจำปีต่อไป หากหอศิลป์ฯ ต้องการงบอุดหนุนจากกทม. ก็จำเป็นต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายครับ”

ผมอยากให้ทุกท่านแยกกรณีหอศิลป์ฯออกเป็น 2 ประเด็นครับประเด็นแรก การยึดหอศิลป์ฯกลับมาบริหารจัดการเองนั้น …

Geplaatst door ผู้ว่าฯ อัศวิน op Woensdag 26 september 2018

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

26 ก.ย. วงการศิลปะนัดแต่งดำท้วงปม “หอศิลป์ กทม.” ถูกตัดงบ 2 ปี

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...