Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ –  พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ คัดค้านการออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53 / 2560 ยก 4 ข้อ รีเซ็ตสมาชิกพรรค  –  ล็อก 2 ชั้น เอื้อพรรคใหม่ ชี้ 6 ข้อ ขัดรัฐธรรมนูญ ละเมิดสิทธิเสรีภาพของสมาชิกพรรค

วันนี้ (27 ธ.ค. 60) พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย  นำสมาชิกพรรคส่วนหนึ่ง ประกาศแถลงการณ์ในนามพรรคการเพื่อไทย คัดค้านการออกคำสั่ง หัวหน้าคสช. ฉบับ ที่ 53 / 2560 ของหัวหน้า คสช. ให้แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

โดยแบ่งเป็น 4 ข้อ โดยสรุปว่า

  1. การให้สมาชิกพรรคต้องยื่นหนังสือยืนยันใหม่ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เท่ากับเป็นการลบล้างสมาชิกพรรคที่มีอยู่แล้วทั้งหมด ถือเป็นการรีเซ็ตสมาชิกพรรค
  2. การประชุมใหญ่พรรค  การเลือกกรรมการบริหาร และ การจัดตั้งสาขาพรรค และ ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด ต้องทำภายใน 180 วัน นับแต่การยกเลิกคำสั่งคสช.ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นความไม่แน่นอนอย่างยิ่ง พรรคไม่สามารถดำเนินการได้ทัน และ อาจไม่สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้
  3. การที่จะต้องขออนุญาต คสช. ก่อนดำเนินการใดๆ และถ้าจะขอขยายเวลา  ก็ทำได้เพียงหนึ่งเท่าของเวลาเดิม ทั้งที่ตามกฎหมายพรรคการเมือง กำหนดให้ขยายได้ถึง 3 ปี และหากดำเนินการไม่ครบถ้วน ห้ามมิให้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และ ห้ามมิให้จัดสรรเงินอุดหนุนให้พรรคการเมือง เท่ากับเป็นการล็อคพรรคการเมืองไว้สองชั้น และ เกิดความไม่แน่นอนแก่พรรคการเมือง
  4. และการกำหนดให้พรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ สามารถดำเนินการจัดตั้งพรรคการเมือง จัดประชุมเพื่อเลือกกรรมการบริหาร จัดทำข้อบังคับได้ แต่ต้องขออนุญาตจาก คสช. ก่อนเท่านั้น ยิ่งถือเป็นความไม่เท่าเทียมกันตามกฎหมาย ไม่ใช่เพื่อแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียม

“พรรคเพื่อไทย เห็นว่า การออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ดังกล่าว ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ขาดความชอบธรรม ละเมิดสิทธิเสรีภาพของสมาชิกพรรค เปิดโอกาสให้กลุ่มการเมืองบางกลุ่มได้จัดตั้งพรรค เพื่อปูทางให้ คสช. ได้สืบทอดอำนาจต่อไปซึ่งล้วน  เป็นการทำลายพรรคการเมืองเดิม ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือตามที่อ้างแต่อย่างใด” แถลงการณ์ของพรรคเพื่อไทย พร้อมยกอีกข้อสนับสนุนมาอีก 6 ข้อ

อ่านแถลงการณ์ฉบับเต็ม

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...