{{-- --}}
Advertisement

SHARE

สถานการณ์ไฟป่ายังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ยังไม่หมดหน้าแล้งไฟป่าพุ่งสูงถึง1,010 จุด ส่งผลกระทบหนักต่อประชาชนและการท่องเที่ยว

วันที่ 2 เม.ย. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดาวเทียมระบบเวียร์ (viirs) ตรวจพบจุดความร้อน เวลา 01.36 น. พบไฟป่า 821  จุด  ได้แก่บริเวณ อ.สบเมย 65 จุด, อ.แม่สะเรียง 412 จุด, อ.แม่ลาน้อย  39 จุด,  อ.ขุนยวม 54 จุด, อ.เมือง 111  จุด,  อ.ปางมะผ้า  36 จุด  และ อ.ปาย 104  จุด ส่งผลให้สถานการณ์หมอกควันไฟป่า อยู่ในภาวะวิกฤติอย่างต่อเนื่อง

จากข้อมูลของจิสด้า (Gistda) จุดความร้อนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วงระหว่าง 1 ม.ค.- 31 พ.ค. ปี 2561 มีจำนวน 915 จุด และปีนี้ 2562 พบว่าจุดความร้อนมีจำนวนเพิ่มมากถึง 1,010 จุด โดยยังเหลือเวลาอีก 2 เดือน ที่คาดว่าจะมีไฟป่าเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนกว่าจะหมดเชื้อเพลิงในป่า

ขณะที่กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่า 248 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง PM10 มีค่า 280 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นกัน

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ขณะนี้เกิดไฟป่าเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่รัฐ ร่วมกับ ประชาชนในพื้นที่ ต้องออกไปดับไฟป่าที่เกิดขึ้นตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ประกอบกับอากาศร้อน และเชื้อเพลิงสะสมในป่ามีเป็นจำนวนมาก ทำให้ไฟป่าที่เกิดขึ้นรุนแรงมากกว่าปกติ ทั้งนี้ในห้วงปีที่ผ่านมา พื้นที่ อ.แม่สะเรียง เกิดไฟป่าน้อยมาก ส่งผลให้มีเชื้อเพลิงสะสมในป่ามสูง เมื่อเกิดไฟป่าขึ้นมาทำให้ควบคุมลำบาก และลุกลามอย่างรุนแรง

ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประกาศห้ามเข้าป่าอย่างเด็ดขาด และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากไฟป่า อย่างเข้มข้น รวมไปถึงการแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน โดยสามารถไปรับได้ที่ โรงพยาบาล ทุกแห่ง และสถานีอนามัยใกล้บ้าน

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...