Advertisement

SHARE

ประเด็น – ศิลปินชาวเพชรบุรี สร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะ ภายในโบสถ์วัดเขาย้อย โดยการทำประติมากรรมปูนปั้นเรื่องราวของประเพณี การละเล่นของไทย และมีการนำอักษรเบรลล์มาใช้ในการบริการผู้บกพร่องทางสายตาแห่งเดียวในประเทศไทย

อุโบสถหลังใหม่ของวัดเขาย้อยนี้ ถูกออกแบบให้เป็นโบสถ์แห่งการเรียนรู้สำหรับทุกคน ที่ทางเข้าโบสถ์จะมีนาค 2 ตน นาคด้านซ้ายนั้นถือ ผ้าไตร ส่วนด้านขวาถือ ดอกบัว เป็นการสื่อถึงเรื่องราวในสมัยพุทธกาล

ซึ่งนาคหน้าโบสถ์ที่ถือผ้าไตรกับดอกบัวนั้น เพื่อมอบให้กับมนุษย์ที่บวชนาค และกำลังจะเข้าไปสู่โบสถ์เพื่อบวชพระ เป็นกุศโลบายทางธรรมอันแยบยลที่ทางวัดแฝงให้กับผู้มาเยี่ยมชมได้รับรู้

และด้านในของโบสถ์จะพบกับความสวยงามของจิตรกรรมฝาผนังที่ผ่านการแกะสลักไม้สักทองของฝีมือช่างสิบหมู่เมืองเพชร บอกเล่าเรื่องราวของพุทธชาติชาดกที่รายล้อมอยู่ภายในโบสถ์อย่างวิจิตรบรรจง

พิเศษไปกว่านั้นเหนือพระประธานของโบสถ์ที่มีฉัตรกางกั้นอยู่นั้น ก็เป็นฉัตรไม้ฉลุลายทั้งฉัตรซึ่งแตกต่างจากโบสถ์ที่อื่นมักเป็นผ้าหรือเป็นโลหะ ส่วนด้านนอกนั้นเป็นเรื่องของสัตว์หิมพานต์และเสาแต่ละต้นก็บอกเล่าถึงเทพแต่ละองค์ของหลากหลายความเชื่อ

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...