Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ – ก.พาณิชย์ กำชับผู้ส่งออกตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเคร่งครัดป้องกันถูกปฎิเสธนำเข้า หลังไต้หวันพบสารตกค้างในหน่อไม้ฝรั่งสด, ทุเรียนสด และเมล็ดงาดำ

วันที่ 16 ก.พ. 2561 นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) รายงานว่า กรมอาหารและยาไต้หวัน (Taiwan Food and Drug Administration:TFDA) ได้ตรวจพบสารตกค้างในสินค้าอาหารนำเข้าจากไทย ช่วงวันที่ 1 มิ.ย.-30 พ.ย.60 จำนวน 3 รายการ เกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่งสด ทุเรียนสด และเมล็ดงาดำ

ทางไต้หวัน ขอให้ไทยชี้แจงสาเหตุและเสนอแผนมาตรการการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 12 มี.ค.61 โดยระหว่างนี้ไต้หวันจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าจากไทยจนกว่าจะได้รับคำชี้แจงภายในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นไต้หวันจะใช้มาตรการเข้มงวดขึ้น และอาจห้ามนำเข้าสินค้าฯ ต่อไป

ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศขอให้ผู้ประกอบการ รวมทั้งหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานสินค้าส่งออกของไทยได้เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบโดยให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้าอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธการนำเข้าฯ ซึ่งเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของสินค้าไทยโดยรวม

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...