Advertisement

SHARE

บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) ลงนามความร่วมมือกับบริษัท CooperL ผู้ผลิตสุกรครบวงจรใหญ่อันดับ 1 ของประเทศฝรั่งเศส จัดตั้งบริษัทร่วมทุน “บริษัท ไทยฟู้ดส์ นิวเคลียส จีเนติกส์ จำกัด” เพื่อสร้างฟาร์มสุกรปู่ทวดพันธุ์ในไทย มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท คาดสร้างเสร็จในกลางปี 2564

วันที่ 22 ต.ค. 2563 นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า บริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความยั่งยืนในการทำธุรกิจการผลิตสุกรครบวงจร ผ่านโครงการความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำสายพันธุ์สุกร บริษัท CooperL ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตสุกรครบวงจรใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศฝรั่งเศส

ทั้งนี้ บริษัท CooperL ประกอบธุรกิจใน 6 ประเทศในทวีปยุโรป และ 3 ประเทศในทวีปเอเชีย นับตั้งแต่ปี 2561 บริษัทไทยฟู้ดส์ฯ  ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท CooperL ทางด้านการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านโรงเรือนและอุปกรณ์ฟาร์ม ด้านสายพันธุ์สุกร การจัดการฟาร์มและระบบการป้องกันโรค การจัดการด้านอาหารสุกร การจัดการด้านโรงเชือดและแปรรูปสุกร  จากความร่วมมือที่ดีที่ผ่านมา จึงได้พัฒนาความร่วมมือดังกล่าวในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อสร้างฟาร์มสุกรปู่ทวดพันธุ์(GGP: Great grandparent farm) ขึ้นในประเทศไทยมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท

โดยบริษัทไทยฟู้ดส์ และบริษัท CooperL ได้ลงนามความร่วมมือในการทำธุรกิจเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล  ซึ่งกำหนดการแล้วเสร็จของฟาร์มปู่ทวดพันธุ์ ภายในกลางปี 2564 และฟาร์มสุกรปู่ทวดพันธุ์นี้ ประกอบด้วย 3 สายพันธุ์ได้แก่ Piertain, Large white/Yorkshier และ landrace สามารถผลิตสุกรปู่ย่าพันธุ์ (GP: grandparent) สำหรับการใช้ภายในบริษัทไทยฟู้ดส์ฯ และส่งออกสู่ตลาดทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะช่วยเสริมแผนการขยายธุรกิจสุกรของบริษัทไทยฟู้ดส์ฯ ในอนาคต

“วัตถุประสงค์ของการร่วมทุนกับบริษัทสายพันธุ์สุกรชั้นนำของโลกอย่างบริษัท CooperL จะช่วยนำเทคโนโลยีการผลิตสุกร โดยใช้ big data มาช่วยในการจัดการด้านพันธุกรรม, การพัฒนาสายพันธุ์สุกร โดยใช้เทคโนโลยีระดับโมเลกุล,  การใช้เทคโนโลยีมาตรฐานฟาร์มในการป้องกันโรคขั้นสูงให้อยู่ในระดับเดียวกับฟาร์มมาตรฐานยุโรป ตลอดจนเทคโนโลยีด้านการจัดการโปรแกรมการให้อาหารที่แม่นยำ  และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร การปรับปรุงสายพันธุ์สุกรเป็นต้นทางที่มีความสำคัญมากที่สุดให้การขับเคลื่อนการผลิตสุกร และการควบคุมต้นทุนการผลิต และก้าวสู่ขีดความสามารถในการผลิตสุกรระดับโลก” นายวินัยกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีกว่า จากการร่วมทุนสร้างฟาร์มสุกรปู่ทวดพันธุ์ของบริษัทไทยฟู้ดส์ฯ และบริษัท CooperL จะทำให้บริษัทไทยฟู้ดส์ฯ มีความยั่งยืนทางธุรกิจการผลิตสุกรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างแท้จริง ลดการนำเข้าพันธุกรรมสุกรจากบริษัทสายพันธุ์สุกรที่อยู่ต่างประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทไทยฟู้ดส์ฯ ได้ตกลงเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสายพันธุ์สุกรจากบริษัท Nucleus ซึ่งเป็นบริษัทลูกในเครือของบริษัท CooperL อีกด้วย  โดยตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบันได้มีการนำเข้าสายพันธุ์สุกร Piertain ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเนื้อแดงสูงขึ้นและประสิทธิภาพการเติบโตที่ดีขึ้น  และสายพันธุ์ Large white/Yorkshire, Landrace ซึ่งช่วยเพิ่มจำนวนเต้านมสุกรที่ส่งผลต่ออัตราการรอดชีวิตลูกสุกรและสุขภาพลูกสุกรได้ดีกว่าสายพันธุ์อื่นๆ  อย่างไรก็ตาม สุกรทั้ง 2 สายพันธุ์ได้นำเข้ามาใช้ในการปรับปรุงสายพันธุ์สุกรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...