Advertisement

SHARE

บลูมเบิร์กจัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความทุกข์ยากด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลกในปี 2017-2018 ชนะสิงคโปร์และญี่ปุ่นตามลำดับ ขณะที่ เวเนซุลา เป็นประเทศที่ทุกข์ยากมากที่สุด โดยใช้อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานที่ต่ำเป็นปัจจัยชี้วัด

โดยการจัดอันดับในครั้งนี้ ไทยครองแชมป์อันดับ 1 ประเทศที่มีความทุกข์ยากด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลกในปี 2017 มีคะแนนที่ระดับ 1.9 คะแนน ขณะที่ดัชนีความทุกข์ยากคาดการณ์ในปี 2018 อยู่ที่ 2.5 คะแนน

ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานว่า อัตราการว่างงานเดือนมกราคม 2018 ของไทย มีผู้ว่างงาน 4.75 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.3 เพิ่มขึ้น 1.11 แสนคนจากเดือนธันวาคม 2017 ที่มีผู้ว่างงาน 3.64 แสนคน ส่วนอัตราเงินเฟ้อเดือนมกราคม 2018 อยู่ที่ 0.68% ขณะที่เดือนธันวาคม 2017 สูงกว่า 0.78% ตามราคาสินค้าบางประเภทปรับตัวสูงขึ้น

รองลงมาคือ สิงคโปร์ ที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากไทย ที่ 2.8 คะแนน ส่วนดัชนีคาดการณ์ปี 2018 อยู่ที่ 3.2 คะแนน

ญีปุ่นมีดัชนีความทุกข์ยากด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดเป็นอันดับ 3 ที่ระดับ 3.3 คะแนน และดัชนีคาดการณ์ปี 2018 อยู่ที่ 3.6 ซึ่งเท่ากับสวิตเซอร์แลนด์ที่มีดัชนีความทุกข์ยากดีขึ้นเป็นอันดับ 3 จากอันดับ 4 ในปี 2017

ขณะที่ดัชนีคาดการณ์ปี 2018 ของไต้หวันมีอันดับดีขึ้นจากอันดับ 6 เป็นอันดับ 5 ที่คะแนน 4.9 เช่นเดียวกับอิสราเอลก็มีอันดับดีขึ้น

แต่ประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก มีระดับความทุกข์ยากเพิ่มขึ้นถึง 6.3 คะแนนในปีนี้ จาก 5.5 คะแนน ในปี 2017 โดยคาดว่าปีนี้ราคาสินค้าบริโภคจะเพิ่มขึ้น 2.3% จาก 1.6% ในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังพบว่า เม็กซิโกมีความก้าวหน้ามากที่สุด สามารถจัดการกับปัญหาเงินเฟ้อสูงถึง 6% ในปี 2017 ลดลงมาอยู่ที่ 4.1% ในปีนี้ จนถูกจัดอันดับให้ดีขึ้นถึง 16 อันดับ ขณะที่อัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ประมาณ 3.4% แต่ยังไม่รวมถึงตัวเลขแรงงานนอกระบบกว่า 60%

ส่วนประเทศที่มีดัชนีความทุกข์ยากด้านเศรษฐกิจมากที่สุด คือ เวเนซุเอลา โดยในปี 2018 มีคะแนนสูงถึง 1,864 คะแนน จากปัญหาเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น รองลงมาคือ แอฟริกาใต้ ที่กลายมาเป็นประเทศที่มีความทุกข์ยากมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ใน ปี 2018 ที่ระดับ 33.1 คะแนน แทนอียิปต์

อาเจนตินายังคงติดอันดับ 3 ประเทศที่มีความทุกข์ยากมากที่สุดในโลกเป็นปีที่สามในปี 2017 อยู่ที่ระดับ 36.9 แต่คะแนน ในปี 2018 นี้ อาจลดลงอยู่ที่ 27.1 คะแนน

ประเทศเพื่อนบ้านไทยอย่างมาเลเซีย มีดัชนีความทุกข์ยากอันดับที่ 52 จากอันดับที่ 43 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งยังส่งผลกระทบด้านลบของเศรษฐกิจและประชาชน

บลูมเบิร์กจัดอันดับดัชนีความทุกข์ยากด้านเศรษฐกิจ จาก 66 ประเทศ ใช้ปัจจัยอัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานต่ำ ที่มักจะแสดงให้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจมีแนวโน้มในทิศทางที่ดี แต่การตีความดังกล่าวอาจไม่แน่เสมอไป เงินเฟ้อที่ต่ำอาจแสดงถึงความต้องการที่ต่ำ หรืออัตราการว่างงานที่ต่ำอาจ แสดงถึงโอกาสของแรงงานที่ลดลงในการเปลี่ยนงานที่ดีขึ้น ซึ่งอาจไม่ได้สะท้อนสภาพเศรษฐกิจที่ดีนัก

ตามการสำรวจของบลูมเบิร์กชี้ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจโลกโดยรวมมีแนวโน้มสดใสขึ้น โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าในปีนี้ (2018) เศรษฐกิจโลกจะเติบโตในอัตรา 3.7% ซึ่งเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับปีที่แล้ว และดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2011

 

ที่มา Bloomberg

 

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...