Advertisement

SHARE

นายกรัฐมนตรี เตรียมหารือกับครม. และหาข้อสรุปกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องความชัดเจนวันสอบ GAT-PAT และวันสอบ TCAS ของนักเรียนมัธยมทั่วประเทศ หลังจาก กกต.ยังไม่ยืนยันวันเลือกตั้ง 24 ก.พ. 2562 หรือไม่

วันที่ 8 ม.ค. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะหารือกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสรุปร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีวันสอบ GAT-PAT และวันสอบ TCAS ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้เกิดความชัดเจน ขณะที่ช่วงบ่ายวันที่ 10 ม.ค. นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรื่องการเตรียมจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เดิมสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. กำหนดวันสอบ GAT/PAT สำหรับนักเรียนที่จะสอบเก็บคะแนนเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย จำนวน 265,552 คน ในระหว่างวันที่ 23-26 ก.พ.2562 ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งวันที่ 24 ก.พ.2562 ต่อมา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเลื่อนการจัดสอบ GAT/PAT ออกไปเป็นวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยโรงเรียนจะต้องจัดการเรียนการสอน และสอบปลายภาคให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเลี่ยงวันสอบไม่ให้ตรงกับวันเลือกตั้ง

สำหรับกรอบเวลาการจัดการเลือกตั้งจะต้องแล้วเสร็จภายใน 150 วัน ตามมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญ เป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการกำหนดวันเลือกตั้ง เพราะรัฐธรรมนูญ บัญญัติไว้ในมาตรา 85 ผูกพันกับมาตรา 268 คือกรณีจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วันนับแต่วันเลือกตั้ง และเมื่อมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถึงร้อยละ 95 ให้เรียกประชุมรัฐสภาโดยเร็ว จึงเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่สงสัย

นายวิษณุ ยืนยัน หลังการหารือก็ไม่มีใครติดใจ ด้วย กกต.ยืนยันว่า มีวิธีบริหารจัดการได้ ซึ่ง 9 พ.ค. 2562 เป็นวันสุดท้ายของกรอบเวลา ซึ่งเพื่อความปลอดภัยที่สุดก็ต้องประกาศรับรองผลให้เสร็จก่อน และถ้าดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน 9 พ.ค.ได้ นายวิษณุ ชี้ว่าไม่มีเหตุให้ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แม้จะไม่มีใครยืนยันว่า กรอบเวลา 150 วันนั้น จะนับรวมวันรับรองผลการเลือกตั้งหรือไม่ เว้นแต่ กกต.จะต้องการความชัดเจนมากขึ้น แต่สำหรับรัฐบาลคิดว่าสามารถรับรองผลการเลือกตั้งทีหลังได้

ทั้งนี้ จากข้อซักถามถึงความคืบหน้าในการประกาศ พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ขณะนี้ มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วหรือไม่ นายวิษณุ ตอบเพียงว่า ยังไม่มีการประกาศใช้ ก่อนจะย้ำว่า อย่าไปพูดว่ารัฐบาลดึงไว้ หากแต่ขึ้นอยู่กับการกราบบังคมทูลเกล้าทูลกระหม่อม และวันที่ทรงลงพระปรมาภิไธยไว้ซึ่งวันประกาศจะเห็นชัดเจน

 

ขอบคุณภาพ : thaigov.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...