Advertisement

SHARE

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ไม่ได้เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็น จะนะ เมืองต้นแบบ รวมตัวอ่านแถลงการณ์ค้านวงนอก ‘ไครียะห์’ ชี้รัฐบาลไม่สนใจฟังกลุ่มค้าน ฝ่าย รองเลขาธิการ ศอ.บต.ชี้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้มเพราะเกรงเรื่องมือที่ 3 
วันที่ 11 ก.ค. 2563 ที่โรงเรียนจะนะวิทยา จ.สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. เปิดเวทีรับฟังความเห็นโครงการ “จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”
ขณะที่ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ซึ่งคัดค้านโครงการและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในเวทีรับฟังความคิดเห็น ได้รวมตัวกันอ่านแถลงการณ์คัดค้านเพราะเกรงว่าจะกระทบกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ต่อมา น.ส.ไครียะห์ ระหมันยะ เยาวชนซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้านกลุ่มคัดค้าน ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลไม่ได้สนใจและฟังเสียงผู้คัดค้าน ชาวบ้านได้พยายามบอกมาตลอด 20 ปี ว่าที่จะนะมีอะไรดีบ้าง มีควน ป่า นา เล มีนกเขา มีเกษตรอินทรีย์ มีอาชีพประมงที่อุดมสมบูรณ์
ตอนที่รัฐบาลมีมติ ครม.ออกมาได้คิดรอบคอบแล้วหรือไม่ แล้วเวทีที่จัดวันนี้ ไม่สมเหตุสมผล เพราะมีมติ ครม.ออกมาแล้วจึงมารับฟังความคิดเห็น และต้องมีเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร จำนวนมากเข้ามา ทั้งที่เป็นเวทีที่มีส่วนร่วมของประชาชน ถ้าการอนุมัติของ ครม.ในวันนั้นมีส่วนร่วม ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
“เวทีวันนี้ไม่ชอบธรรมมากเลย จะให้ชาวบ้านไปมีส่วนร่วมจริงเหรอ มีการตั้งด่าน 1-2-3-4 ด่าน มีการกั้นบริเวณที่คุณตั้งเป็นเวทีเป็นสิบๆ กิโล ไม่เคยเห็นโครงการไหนในประเทศไทยเป็นแบบนี้มาก่อนเลย ควรจะคิดและทบทวนกันใหม่ ศอ.บต.ไม่น่าจะชำนาญเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจแบบนี้ คุณไปรักษาความสงบของชายแดนภาคใต้ให้ดีเสียก่อน ที่คุณทำตอนนี้มันแย่มากเลย รับไม่ได้”
ด้านนายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การจัดชุดรักษาความปลอดภัยเพราะกังวลเรื่องมือที่ 3 หากเกิดเหตุการณ์ขึ้น อาจจะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ไม่ได้เป็นการรักษาความปลอดภัยสำหรับกลุ่มเห็นต่างและกลุ่มเอ็นจีโอในการเข้ามาคัดค้าน ในขณะเดียวกันก็มีอีกเวทีรับฟังความเห็นในลักษณะเดียวกันที่ ต.ตลิ่งชัน สำหรับพี่น้องที่ไม่สะดวกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในเวทีโรงเรียนจะนะวิทยา ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยน้อยกว่ามาก
นายชนธัญ กล่าวด้วยว่า การจัดเก็บข้อมูลความเห็นของประชาชน มี 4 วิธีการ คือ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ข้อมูลจากการโฟกัสกรุ๊ป 36 กลุ่มอาชีพ การสัมภาษณ์รายครัวเรือน และการรับฟังในเวทีแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีข้อมูลความคิดเห็นเกิน 10,000 รายในขณะนี้ เพียงพอต่อความต้องการของการดำเนินงาน
ส่วนคำถามเรื่องการมีมติ ครม. ล่วงหน้าก่อนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่นั้น มติ ครม.เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562 เป็นเพียงเรื่องนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ อ.จะนะ ให้เป็นเช่นเดียวกับการพัฒนาในพื้นที่ 3 จังหวัด ซึ่งเป็นหลักการเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาเท่านั้น
“ความคิดเห็นในขณะนี้ยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะไปในทิศทางใด แต่อยากให้พี่น้องติดตามจากสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ในส่วนการจัดเก็บข้อมูลได้ให้ภาคประชาชนดำเนินการเองในจัดเก็บ สรุป และวิเคราะห์ความคิดเห็นที่ได้จากการจัดเก็บมาก่อนหน้านี้ ซึ่งจะนำมาประมวลผลร่วมกับความคิดเห็นในวันนี้ เพื่อเข้าสู่กลไกของทางราชการต่อไป และคาดว่าใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน เพื่อประกาศผลเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตอีก 15 วัน”
“สำหรับข้อคิดเห็นของประชาชนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในประเด็นใดนั้น อาจจะนำไปอยู่ในรายงานศึกษาผลกระทบ อะไรที่ประชาชนเสนอ มีความกังวลและมีความต้องการ และเรื่องใดที่ไม่อยากให้ทำ เช่น การดำเนินการทำท่าเรือ ประชาชนยอมรับได้ แต่เสนอให้ชดเชย เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท​ต่อครัวเรือน ก็จะต้องนำไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง”
“เมืองอุตสาหกรรมต้นแบบที่ 4 จะเป็นพี่เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดให้กับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ใช่เฉพาะพี่น้องชาวประมง นักเรียนนักศึกษา และคนไทยจากมาเลเซียที่ได้รับผลกระทบจากโควิท-19 เท่านั้น สิ่งสำคัญในการเป็นจิ๊กซอว์พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้สำหรับภาคการเกษตรคือ เกษตรอุตสาหกรรม”
รองเลขาธิการ ศอ.บต. ระบุว่า อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต จะดำเนินการภายใต้อุตสาหกรรม 5 ประเภท คือ 1.อุตสาหกรรมการเกษตร 2.อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 3.อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 4.อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และ 5. อุตสาหกรรมทางการแพทย์

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...