{{-- --}}
Advertisement

SHARE

จากกรณีที่ทางกระทรวงแรงงาน รายงานว่า มีแรงงานไทยทำงานอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างช่วงปี 2561-2562 ประมาณ 200,000 คน โดยเป็นแรงงานถูกกฎหมาย ประมาณ 66,000 คน แรงงานที่จัดส่งโดยรัฐบาล หรือ EPS ประมาณ 24,000 คน และแรงงานลักลอบเข้าไปทำงานโดยผิดกฎหมาย หรือที่เรียกกันว่า “ผีน้อย” ประมาณ 120,000 คน ซึ่งภายหลังจากที่มีข่าวการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศเกาหลีใต้ ได้มีแรงงานผีน้อย รายงานตัวเพื่อขอกลับประเทศไทยกว่า 7,000 คนนั้น

วันที่ 4 มี.ค. นายไชยปราการ พึ่งไท จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า แนวทางการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ ต้องดำเนินการในรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ ตามระเบียบของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยแรงงานที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และแรงงานที่รัฐบาลจัดส่งไป หรือ EPS จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ รายละ 15,000 บาท แต่สำหรับแรงงานผีน้อย จะไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากกองทุนนี้ เพราะไม่ได้เป็นสมาชิกของกองทุน

พร้อมกันนี้ก็ยังมีตำแหน่งงานว่าง ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 2,000 อัตรา โดยเฉพาะงานในตำแหน่งฝ่ายผลิต เนื่องจากในพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก พร้อมที่จะรับสมัครเข้าทำงานได้ทันที

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลก็ได้ขอความร่วมมือให้แรงงานที่กลับมาจากประเทศเกาหลีทุกคน ไปพักอยู่ที่บ้านเพื่อดูอาการก่อนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 14 วัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ขณะเดียวกันในเรื่องการรับสมัครงานนั้น เดิมทีทางสำนักจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จะมีการจัดงานนัดพบแรงงาน ในวันที่ 19 มี.ค. นี้ ก็ได้เลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

.

แต่ผู้ที่หางานสามารถเดินทางมาดูตำแหน่งงานว่างได้หลายจุด เช่นที่ชั้น G ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ที่ชั้นใต้ดินเดอะมอลล์โคราช และชั้น LG ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช ซึ่งจะมีตู้จ็อบบ็อกซ์ ที่ประชาชนสามารถนำบัตรประชาชนไปเสียบในตู้ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง และสมัครงานได้ทันที หรือจะเข้ามาที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาก็ได้
.
ทั้งนี้ ผู้ที่กลับมาจากเกาหลีใต้ครั้งนี้ หากเป็นการกลับมาโดยสมัครใจ และไม่ได้ถูกรัฐบาลเกาหลีใต้จับส่งกลับมา ถือว่ามีสิทธิ์ที่จะมาลงทะเบียนเพื่อสอบขอไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้ได้อีกในภายหลัง

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...