Advertisement

SHARE

วันที่ 29 มิ.ย. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้ออกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในฮ่องกง จากการที่จะมีการเดินประท้วงประจำปีของฮ่องกง ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับการประท้วงกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนในช่วงที่ผ่านมา จึงอาจจะมีคนเข้าร่วมมากกว่าปกติ

ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 จะมีการเดินประท้วงประจำปีของฮ่องกง โดยการเดินประท้วงจะเริ่มจากย่าน Causeway Bay ผ่านย่าน Wan Chai ไปจนถึงที่ทำการรัฐบาลฮ่องกงในย่าน Admiralty

การชุมนุมประท้วงเพื่อต่อต้านการปรับแก้กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน

และเนื่องด้วยในช่วงที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงเพื่อต่อต้านการปรับแก้กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนในฮ่องกง จึงอาจส่งผลให้การเดินประท้วงในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคมนี้ มีจำนวนผู้เข้าร่วมมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอให้คนไทยในฮ่องกงพิจารณาหลีกเลี่ยงและระมัดระวังในการเดินทางมาในพื้นที่ชุมนุมประท้วงและพื้นที่ใกล้เคียง [Causeway Bay/Admiralty / Central / Wan Chai] และเผื่อเวลาในการเดินทาง ทั้งทางรถยนต์และรถไฟใต้ดิน MTR

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าสำคัญให้ทราบต่อไป

สำหรับการประท้วง วันที่ 1 ก.ค. เป็นการชุมนุมประจำปีเพื่อประชาธิปไตย โดยถือเอาวันที่อังกฤษส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนให้กับจีน 1 ก.ค. 1997 เป็นจุดเริ่มต้น

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...