Advertisement

SHARE

ผู้ประกอบการรถโดยสารในภาคอีสานยื่นหนังสือคัดค้านพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ที่จะมีการติดตั้งระบบจีพีเอสบนรถโดยสารทุกคัน เพื่อตรวจจับความเร็ว โดยอ้างว่าเป็นการสร้างภาระให้กับคนขับรถ

วันที่ 30 มิ.ย.2562 ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือ จังหวัดศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี รวมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฉบับที่ 12 พ.ศ.2562 ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 กันยายน 2562 โดยสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จัดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

นายพีระพล บุญชิณวงศ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน ระบุว่า กฏหมายฉบับนี้ เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก จะทำการเชื่อมต่อระบบ GPS ของรถยนต์ผู้ประกอบการทุกคัน และสามารถออกใบสั่งแก่ผู้ทำหน้าที่ขับขี่ ที่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด คือ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยจะต้องเสียค่าปรับครั้งละ 1,000 บาท หากไม่ชำระในทันที อาจถูกเพิ่มค่าปรับเพิ่มถึง 5,000 บาท

ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างภาระให้กับคนขับรถโดยสาร และผู้ประกอบการรถขนส่ง เพราะเห็นว่า ปัจจุบันมีด่านตรวจจับความเร็วของตำรวจทางหลวงอยู่แล้ว โดยยืนยันจะคัดค้าน พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวให้ถึงที่สุด

ด้านนายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ระบุว่า ได้ลงพื้นที่รับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการ ก่อนจะนำรายชื่อไปรวมกับรายชื่อผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้า และรถโดยสารทั่วประเทศกว่า 50,000 รายชื่อ เพื่อเสนอให้รัฐบาล พิจารณาทบทวนการบังคับใช้กฏหมายฉบับนี้ ซึ่งสร้างภาระให้กับผู้ประกอบอาชีพนี้ด้วย

 

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...