{{-- --}}
Advertisement

SHARE

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขทุกจังหวัด หลังไข้เลือดออกระบาดและมีแนวโน้มขยายพื้นที่ กำชับสถานบริการต้องไม่มีลูกน้ำยุงลาย 

วันที่ 13 มี.ค. 2562 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังประชุมทางไกลร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป และผู้รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมโรคทั่วประเทศว่า ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก หากไม่มีมาตรการควบคุมโรคอาจระบาดคล้ายในปี 2556 ที่มีผู้ป่วยมากกว่า 150,000 ราย โดยปีนี้พบการระบาดขยายวงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง เช่น จ.นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ และศรีสะเกษ

นายแพทย์สุขุม กล่าวว่า เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จึงได้ซักซ้อมทำความเข้าใจ ได้กำชับให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินมาตรการโรคไข้เลือดออก ดังนี้
1) เฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก หากอำเภอและจังหวัดเป็นพื้นที่ระบาด ให้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และให้รายงานต่อนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกสัปดาห์
2) เน้นย้ำให้สถานบริการปลอดลูกน้ำยุงลาย
3) จัดระบบการส่งต่อผู้ป่วย ให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา
4) ดำเนินการสื่อสารความเสี่ยง เน้นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกิน และหญิงตั้งครรภ์ และสื่อสารแก่ร้านขายยา คลินิก ไม่ให้จ่ายยา NSAIDs ในผู้ป่วยที่สงสัยโรคไข้เลือดออก
5) ขอให้จิตอาสาและหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค เน้นมาตรการ 3-3-1 คือ หากพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ให้แจ้งหน่วยสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทราบภายใน 3 ชั่วโมง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมงหลังได้รับรายงาน สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย พ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย ในรัศมี 100 เมตร ของบ้านผู้ป่วยและจุดที่สงสัยเป็นแหล่งโรคภายใน 1 วัน โดยให้ดำเนินการต่อเนื่อง 28 วัน

ขอบคุณภาพ www.pobpad.com

“ขอให้ประชาชนร่วมมือกันจากการใส่ใจจุดเล็ก ๆ ภายในบ้าน ช่วยกันสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเฉพาะก่อนถึงฤดูฝนนี้ และให้สถานบริการทุกแห่งต้องไม่มีลูกน้ำยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค คือ เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และ เก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย”

ทั้งนี้ สถานการณ์ไข้เลือดออกในปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 5 มีนาคม พบผู้ป่วย 9,044 คน เสียชีวิต จำนวน 7 ราย เฉพาะเดือนมกราคมปี 2562 มีผู้ป่วย 5,555 คน ซึ่งสูงกว่า 4 เท่าตัวของปี 2561 ที่มีเพียง 1,279 คน พบในผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก มีปัจจัยเสี่ยงคือ โรคเรื้อรังประจำตัว ซื้อยากินเองและไปรักษาที่คลินิกหลายแห่ง นอกจากนี้การสำรวจลูกน้ำยุงลายยังมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพาะในโรงเรียน ศาสนสถาน และโรงพยาบาล

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...