{{-- --}}
Advertisement

SHARE

กรมขนส่งทางบกเตือน จับปรับจริงรถยนต์ดัดแปลงไฟสว่างเกินมาตรฐานหรือเปลี่ยนเป็นแสงสีฟ้าหรือสีอื่น ผิด พ.ร.บ.ขนส่ง มีโทษปรับ 2,000 – 50,000 บาท แนะแก้ไขให้ถูกต้องก่อนประสบอุบัติเหตุ

วันที่ 24 พ.ย.2563 จากกรณีที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ได้รับความเดือดร้อนจากรถยนต์ที่ดัดแปลงไฟส่องสว่างที่มีความจ้าเกินไปและมีแสงเป็นสีฟ้าหรือสีอื่นๆ รบกวนสายตาผู้อื่น

ล่าสุด นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า การดัดแปลงไฟหน้า-ไฟท้ายรถให้เป็นแสงสีฟ้าหรือสีอื่น หรือทำให้มีความสว่างจ้ามากเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากแสงไฟลักษณะดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนน สะท้อนเข้ากระจกมองข้างและกระจกมองหลังของผู้ขับขี่ที่อยู่ด้านหน้า หรือส่องเข้าตาผู้ขับขี่ที่ขับสวนทางมา ทำให้สายตาพร่ามัว และการแก้ไขไฟท้ายเป็นแสงสีฟ้าหรือสีอื่นยังส่งผลรบกวนสายตาของผู้ขับขี่รถที่ขับตามหลังมา อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ได้

การดัดแปลงดังกล่าวถือเป็นความผิดตามกฎหมายคือ รถส่วนบุคคล รถแท็กซี่ มีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะมีความผิดตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ฐานเพิ่มเติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ได้สั่งการสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งเข้มงวดตรวจสภาพรถให้เป็นตามที่กำหนด และขอความร่วมมือสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) หากพบอุปกรณ์ส่องสว่างของรถที่เข้ารับบริการไม่ถูกต้องตามกฎหมายต้องแจ้งเจ้าของรถแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบรถทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง หากพบการแก้ไขดัดแปลงไฟหน้า-ไฟท้ายรถ ดำเนินการตามกฎหมายทันที

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...