Advertisement

SHARE

ไทยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 14 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากอินเดีย 3 ราย, ตุรกี 1 ราย, ฮ่องกง 3 ราย และซูดานใต้ 7 ราย ส่งผลยอดป่วยสะสมอยู่ที่ 3,559 ราย 

วันที่ 29 ก.ย. 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ว่ามีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 14 ราย ส่งผลให้มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,559 ราย ขณะที่จำนวนผู้ที่หายป่วยแล้วมีทั้งสิ้น 3,370 ราย และมีผู้ป่วยอยู่ระหว่างกำลังรักษาอยู่จำนวน 130 คน มีผู้เสียชีวิต 59 ราย

รายละเอียดผู้ติดเชื่อรายใหม่ ดังนี้
1. ซูดานใต้ จำนวน 7 ราย เป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง 29 – 53 ปี อาชีพรับราชการทหาร (ปฏิบัติภารกิจทางทหาร) เดินทางถึงประเทศไทยโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ที่จังหวัดชลบุรี ตรวจพบเชื้อผลไม่ชัดเจนจากการตรวจครั้งแรกวันที่ 26 กันยายน 2563 (วันที่ 4 ของการกักตัว) ทุกรายไม่มีอาการ รอตรวจซ้ำ จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทหารที่กรุงเทพมหานคร โดยก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อจากเที่ยวบินเดียวกัน 16 ราย ทุกรายได้เข้าสู่ระบบกักกันและส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาล

2. ตุรกี 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 44 ปี สัญชาติไทย อาชีพว่างงาน เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 22 กันยายน 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ที่กรุงเทพมหานคร พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรก วันที่ 26 กันยายน 2563 (วันที่ 4 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร

3. เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 3 ราย ทุกรายเป็นเพศหญิง สัญชาติไทย อาชีพรับจ้าง เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 23 กันยายน 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ที่กรุงเทพมหานคร พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรก วันที่ 26 กันยายน 2563 (วันที่ 3 ของการกักตัว) ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
รายแรก อายุ 28 ปี เริ่มป่วยวันที่ 19 กันยายน 2563 ด้วยอาการไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามตัว มีน้ำมูก และอาเจียน ไม่ได้ไปพบแพทย์ ซื้อยาลดไข้มารับประทานเอง
รายที่ 2 อายุ 28 ปี เริ่มป่วยวันที่ 26 กันยายน 2563 ด้วยอาการเจ็บคอ ครั่นเนื้อครั่นตัว
รายที่ 3 อายุ 50 ปี ไม่มีอาการ

4. อินเดีย 3 ราย ทุกรายมีสัญชาติอินเดีย เป็นหญิง อายุ 31 ปี และทารก 9 เดือน เป็นมารดาและบุตร และชาย อายุ 34 ปี อาชีพผู้จัดการบริษัท มีใบอนุญาตทำงาน เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 23 กันยายน 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรกวันที่ 26 กันยายน 2563 (วันที่ 3 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อจากเที่ยวบินเดียวกัน 3 ราย ทุกรายได้เข้าสู่ระบบกักกันและส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาล โดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัว ส่วนค่ารักษาพยาบาลเก็บจากประกันโควิด 19

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 ประเทศไทยขณะนี้นับว่ายังคงมีความเสี่ยง ทั้งปัจจัยภายในประเทศที่อาจมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการปะปนอยู่ในสังคม และสถานการณ์ในพื้นที่แนวชายแดนที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของประเทศเพื่อนบ้านที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจเกิดการลักลอบเข้าประเทศของแรงงานผิดกฎหมายที่ไม่ได้รับการคัดกรอง เฝ้าระวังโรคตามมาตรการ ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจนำเชื้อเข้ามาแพร่ให้กับคนในประเทศไทยได้ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยลดความเสี่ยง เปรียบเสมือนวัคซีน ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 และโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ได้ คือการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น เลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และเลี่ยงการนำมือสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูกปาก และล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำและสบู่ เมื่อเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ให้ลงทะเบียนเข้า-ออกผ่าน “ไทยชนะ” จะทำให้ลดความเสี่ยงที่จะติดชื้อโควิด 19 และป้องกันการแพร่ระบาดครั้งใหม่

ทบ.ส่งตัวทหาร 16 นายติดโควิด-19 ไปรักษา รพ.พระมงกุฎฯ ชื่นชมปฏิบัติภารกิจที่ประเทศซูดานอย่างทรหดนานกว่า 1 ปี 9 เดือน

ขณะเดียวกันพล.อ.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองทัพบก (ผอ.ศบค.ทบ.) เผยว่า มีทหารไทยไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ในนามองค์การสหประชาชาติ ประเทศซูดานใต้ เดินทางกลับไทยตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 16 นาย แต่ไม่แสดงอาการ

พล.อ.ณฐพนธ์ กล่าวว่าวันนี้จะส่งตัวทั้งหมดไปเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทั้งนี้ต้องขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ทหารเหล่านี้ หลังจากได้ไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศเซาท์ซูดานกว่า 1 ปี 9 เดือนอย่างทรหด ถือเป็นความร่วมมือสันติภาพโลก ต้องขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ทหารเหล่านี้ หลังจากได้ไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศเซาท์ซูดานกว่า 1 ปี 9 เดือน อย่างทรหด

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...