Advertisement

SHARE

สถานการณ์น้ำท่วมตลาดเก่ากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ส่อวิกฤติ ขณะที่หน่วยงานเร่งเปิดประตูระบายน้ำเข้าทุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วม 

วันที่ 25 ก.ย.2562 สถานการณ์น้ำในชุมชนตลอดเก่ากบินทร์บุรี เทศบาลกบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี พบว่ายังมีปริมาณน้ำยังคงสูงขึ้นอีก ประมาณ 30 – 50 ซ.ม. ทำให้บ้านพักบริเวณชั้นล่างถูกน้ำท่วม ชาวบ้านต้องอพยพสิ่งของขึ้นไปพักบริเวณชั้นสองของบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนตลาดเก่า ที่จะต้องถูกน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนของทุกปี ทำให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นชุมชนตลาดเก่า ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาใช้เรือเป็นพาหนะบางรายก็เดินลุยน้ำในการเดินทางเข้าออก

สาเหตุที่ปริมาณในแควหนุมานยังคงสูงขึ้น เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ยังมีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับน้ำจากแควพระปรง จ.สระแก้ว ที่มีปริมาณจำนวนมากไหลลงมาสมกันที่บริเวณท้ายชุมชนตลาดเก่าของแควหนุมาน ก่อนไหลงสู่แม่น้ำปราจีน และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำกำลังเจ้าหน้าที่ปกครอง ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าพยาบาล พร้อมเรือท้องแบน คอยให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

อีกด้านของต้นน้ำบางปะกงก่อนทีจะไหลไปตามแม่น้ำปราจีน ไปที่กลางน้ำ อ.ศรีมหโพธิ และ อ.เมืองปราจีนบุรี และปลายน้ำ อ.บ้านสร้าง ก่อนที่จะเข้าฉะเชิงเทรา ก่อนออกอ่าวไทย นั้น ผลกระทบระหว่างทางก็ยังมีต่อเนื่องโดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำปราจีนบุรี แล้ว ยังมีพืชผลทางการเกษตร ของประชาชนได้รับความเสียหาย เช่นที่ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี น้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีได้ไหลเข้าท่วมสวนมะละกอพันธ์ฮอล์แลนด์ ของนางสาวดวงพร เป็นชาวฉะเชิงเทรา จำนวน12ไร่ ประมาณ 3000 ต้น ที่ปลูกอยู่ในพื้นที่ ม.8 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จมน้ำได้รับควาเสียหายทั้งหมด ซึ่งทะละกอที่ปลูกกำลังออกผลิตผล ความเสียหายยังไม่ทราบ ยังต้องดูสถานการณ์น้ำก่อน จากการสอบถามนายภาสกร กัญหารี กำนันตำบลวังดาลทรายว่าขณะนี้ บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำ ในเขต ต.วังดาล นั้นได้รับความเดือนร้อนแล้วหลายหมู่บ้าน เช่น ม.3 บ้านชะเอิม ม.5 บ้านท่าเสา ม.6 และ ม.8 70 กว่าหลังคาเรือน

ทั้งนี้ยังมีที่ อ.ศรีมหาโพธ อีกหลายหลายหมู่บ้านซึ่งฝ่ายความมั่นคง อ.ศรีมหาโพธิ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บ้านเรือนราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจนเป็นเหตุให้น้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชน ม.1 ท่าตูม หลังตลาดท่าตูม 7 หลังคาเรือน .ม.9 ท่าตูม คุ้มบ้านยายประหยัด ปนทนน 9 หลังคาเรือน ม. 3 บ้านหลังถ้ำ ต.ท่าตูม 4 หลังคาเรือน ม.2 ต.บ้านทาม คุ้มพญาวัง น้ำเอ่อเข้าบ้าน 18 หลังคาเรือน ม.3 บ้านทาม 5 หลังคาเรือนระดับน้ำ

ม.4 บ้านทาม 4 หลังคาเรือน ม.5 บ้านทาม 7 หลังคาเรือน ซึ่งหน่วยงานได้เข้าช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูลแล้ว และจากการพูดคุย กับชาวบ้านนั้น ชาวบ้านยังมองว่าเป็นเรื่องปกติ ที่เป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว โดยฝ่ายความมั่นคงได้กำชับ กำนัน ผญบ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้อำเภอทราบทันที

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ทางจังหวัดปราจีนบุรีได้ประสานหน่วยงานชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี เปิดประตูระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีให้ระบายเข้านาข้าวของเกษตรกร ได้แก่ ประตูน้ำเพชรเอิม เปิดประตูน้ำขึ้น 50 ซ.ม. ส่วนประตูน้ำกะพ้อใหญ่ ต.บ้านทาม เปิดประตูน้ำสูง 1 เมตร เพื่อระบายน้ำเข้าทุ่งท่าแห และยังเปิดฝายหญ้า ฝายหนองบัว ฝายกุดเขมร ฝายวังไทร จำนวน 4 ฝาย เปิดประตูกะพ้อใหญ่ บ้านท่าแห่ ที่สามารถลองรับปริมาณน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีได้นับ 1000 ไร่ คาดว่าน่าจะลดระดับน้ำและบรรเทาความเดือนนี้

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...