{{-- --}}
Advertisement

SHARE

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ประกาศงดเดินรถทุกเส้นทางที่มีระยะทางเกิน 300 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการฝ่าฝืนประกาศใช้ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินที่ขยายเวลาต่อไปอีก 1 เดือน 

กองสื่อสารองค์กรและการตลาด สำนักอำนวยการ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปอีก 1 เดือน และยังคง มาตรการเรื่อง ควบคุมการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ทั้ง ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และขยายการห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 เพื่อลดการนำเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าประเทศ ห้ามประชาชนทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน หรือเคอร์ฟิว ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. และงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยไม่มีเหตุจำเป็น

บขส. จึงหยุดเดินรถทุกเส้นทางทั่วประเทศ ที่มีระยะทางเกิน 300 กิโลเมตรออกไปจนกว่าจะมีนโยบายเปลี่ยนแปลง ซึ่ง บขส. จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ส่วนบริการรับ-ส่ง พัสดุภัณฑ์ของ บขส. เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 น. จนถึงเวลา 20.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของ บขส. ได้ที่เว็บไซต์ transport.co.th, Facebook Fanpage : บขส. และ [email protected]บขส.

ส่วนการเดินรถสายสั้นของรถตู้โดยสาร ระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร ยังมีรถตู้ให้บริการ ในช่วงเวลา 05.00 – 16.00 น. ณ สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) ฝั่งตรงข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) โดยรถตู้โดยสารทุกคันจะใช้มาตรการเว้นระยะห่าง Social Distancing อย่างเข้มงวด ทำให้ความถี่ในการเดินรถลดลง ดังนั้นหากไม่มีเหตุจำเป็นขอให้ผู้โดยสารงดการเดินทาง และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่รณรงค์ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...