{{-- --}}
Advertisement

SHARE

ผู้ใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบเพิ่มจำนวนมากขึ้นหลังมีการผ่อนคลายมาตรการ ล่าสุดคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อจัดระเบียบพร้อมเพิ่มมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 

วันที่ 8 พ.ค.2563 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่วานนี้เพื่อตรวจติดตามการจัดระเบียบเรือโดยสารในคลองแสนแสบของกรมเจ้าท่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า, นายเชาวลิต เมธยะประภาส เจ้าของบริษัทครอบครัวขนส่ง (2020) จำกัด ผู้ประกอบการเรือโดยสารในคลองแสนแสบ ให้การต้อนรับ ณ ท่าเรือประตูน้ำ ซอยราชดำริ 1 ฝั่งเขตปทุมวัน

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบว่า จำนวนผู้ใช้บริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ประมาณ 50,000 คนต่อวัน ในช่วงล็อคดาวน์ประมาณ 5,000 คนต่อวัน และภายหลังคลายล็อคดาวน์ ประมาณ 10,000 คนต่อวัน ซึ่งบริเวณท่าเรือทั้ง 28 ท่าเรือ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การตั้งจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการ ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนลงเรือทุกคน การเว้นระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) 1 – 2 เมตร โดยจะต้องยืนรอเรือตามจุดเครื่องหมายที่กำหนดไว้ เว้นระยะห่างการนั่งในเรือ สวมหน้ากากอนามัยทั้งก่อนขึ้น – ลงเรือตลอดการเดินทาง และจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้บริการ

นอกจากนี้ได้สั่งการเพิ่มเติมให้กรมเจ้าท่าดำเนินการตามมาตรการดังนี้
1. ปรับความถี่การให้บริการเรือในช่วงเวลาเร่งด่วน เป็น 3 – 5 นาทีต่อลำ โดยแบ่งเป็น ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 06.00 – 09.00 น. และช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 16.00 – 19.00 น. เพิ่มเรือให้บริหารจาก 40 ลำ เป็น 60 ลำ
2. เพิ่มจุดเครื่องหมายเว้นระยะห่างการยืนบนเรือให้ชัดเจน ตามมาตรการ Social Distancing ที่กำหนดระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร
3. จัดเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมในชั่วโมงเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ และให้คำแนะนำในการขึ้น – ลงเรือ
4. จัดให้มีกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจตราความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ

ขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...