{{-- --}}
Advertisement

SHARE

คณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อย กทม.รายงานต่อที่ประชุม ศบค.กทม.ว่า พบผู้ใช้บริการสวนสาธารณะไม่สวมหน้ากากอนามัย ม่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล พร้อมมอบหมายให้สำนักเทศกิจตรวจสอบอย่างเข้มงวด

วันที่ 13 พ.ค.2563 วานนี้ พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 39/2563 โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะโฆษกของกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 พ.ค.63 พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติม จำนวน 1 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม รวมจำนวน 1,529 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสามารถกลับบ้านได้เพิ่มเติม จำนวน 2 ราย ยอดรวมผู้ป่วยรักษาหาย จำนวน 1,459 ราย ผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษา 45 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 63 จำนวน 1 ราย รวมผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 25 ราย

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

คณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อยได้รายงานต่อที่ประชุม ว่า จากการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับการผ่อนปรน ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการผ่อนปรนด้วยดี  ยกเว้นภายในสวนสาธารณะซึ่งแม้กรุงเทพมหานครจะตรวจคัดกรองผู้เข้าใช้บริการตามมาตรการผ่อนปรน อาทิ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับผู้เข้าใช้บริการ และอนุญาตให้เฉพาะผู้สวมหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการในสวนได้ รวมทั้งได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดการเข้าใช้สวนทั้งบริเวณทางเข้า และบริเวณทั่วไปภายในสวน ตลอดจนประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในสวนให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามข้อกำหนด แต่ยังคงมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรุงเทพมหานครแจ้งให้ทราบ เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยระหว่างที่อยู่ในสวน ไม่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Physical Distancing) ระหว่างการออกกำลังกายหรือนั่งพักผ่อน ออกกำลังกายแบบเป็นกลุ่ม บางส่วนนั่งจับกลุ่มพูดคุย รับประทานอาหาร บางส่วนใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายแม้จะมีการปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่เชื่อและปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ประจำสวนสาธารณะแจ้งเตือนแล้ว

คณะกรรมการศูนย์ฯ จึงมอบหมายให้สำนักเทศกิจในฐานะคณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ และกอ.รมน.กทม. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะช่วงเช้าและเย็นที่ประชาชนนิยมใช้บริการสวนสาธารณะ  ทั้งนี้หากตรวจพบบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เจ้าหน้าที่จะเชิญบุคคลดังกล่าวออกนอกพื้นที่สวน และหากปรากฎว่ามีประชาชนจำนวนมากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการศูนย์ฯ อาจเสนอให้กรุงเทพมหานครปิดสวนสาธารณะเพื่องดให้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่อีก ซึ่งจะทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดและการรักษาผู้ป่วยเป็นไปด้วยยากลำบากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...