Advertisement

SHARE


จังหวัดตาก มีหนังสือเร่งด่วนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ประกาศให้เป็นพื้นที่โรคระบาด ห้ามซื้อขาย แลกเปลี่ยนสัตว์ โค กระบือ และห้ามเคลื่อนย้ายซากสัตว์ ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

หลังเกิดโรคแบลคเลดระบาดในพื้นที่ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ส่งผลให้วัวตายแล้ว 98 ตัวในพื้นที่ 14 หมู่บ้าน ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก มีมาตรการตั้งจุดสกัดจำนวน 5 จุด ฉีดยาฆ่าเชื้อโรครถของเกษตรกรที่ผ่านเข้า-ออกด่านจุดตรวจ ตลอด 24 ชั่วโมง และ ห้ามเคลื่อนย้ายโค กระบือ เข้าและออกภายในหมู่บ้าน ส่วนสัตว์ที่ตายห้ามนำมากิน ให้เร่งเผาซากโดยด่วน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่ใกล้เคียง

ล่าสุด จังหวัดตากมีหนังสือเร่งด่วนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ประกาศให้เป็นพื้นที่โรคระบาด ห้ามซื้อขาย แลกเปลี่ยนนสัตว์ โค กระบือ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2561

ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้นำวัคซีนไปแจกจ่ายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ อย่างทั่วถึง และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามการแพร่ระบาดของโรคแบลคเลกอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรแยกสัตว์เลี้ยงที่สงสัยว่าจะป่วยออกจากฝูงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ส่วนสัตว์ที่ตายแล้วให้นำไปเผาทำลายอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาดไปยังตัวอื่น

โรคแบลคเลก เป็นโรคติดต่อร้ายแรงของโค-กระบือ ลักษณะสำคัญของโรคนี้คือ การอักเสบของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะบริเวณต้นขาหลัง บริเวณที่อักเสบจะบวมร้อน มีอาการแทรกอยู่ภายใน เมื่อกดดูจะมีเสียงดังกรอบแกรบ ไข้สูง และเดินขากะเผลก จึงเรียกโรคนี้ว่า “โรคไข้ขา”

 

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...